Авторизація

» » » Рішення позачергового XVI з'їзду суддів України (текст)

Рішення позачергового XVI з'їзду суддів України (текст)

Дискримінація в оплаті праці створює загрозу для незалежності як судді, так і судової влади в цілому, а також передумови для впливу на суддю. Такий висновок зробив Позачерговий ХVІ з’їзд суддів України в рішенні, текст якого друкує «Закон і Бізнес».
Позачерговий XVI з'їзд суддів України
Рішення
19—20 грудня 2018 року
м.Київ
Про стан виконання рішень з’їздів суддів України, зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів
Заслухавши звіт голови Ради суддів Ткачука О.С. про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів у період між з’їздами суддів, інформацію голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова С.Ю. про діяльність ВККС, інформацію голови Державної судової адміністрації Холоднюка З.В. про діяльність щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до стст.126, 129, 132 закону «Про судоустрій і статус суддів», позачерговий XVI з’їзд суддів
ВИРІШИВ:
1. Звіт голови РСУ Ткачука О.С., інформацію голови ВККС Козьякова С.Ю., інформацію голови ДСАУ Холоднюка З.В. узяти до відома.
Щодо виконання рішень з’їзду суддів та підзвітності з’їзду суддів
2. Визнати такими, що потребують невідкладного вирішення, питання щодо забезпечення гарантій незалежності суддів, які відображені в рішеннях позачергового XIV з’їзду суддів від 15.03 та 13.11.2017, рішенні XV з’їзду суддів від 7.03.2018, також щодо інших заходів, які забезпечують здійснення правосуддя, зокрема, щодо: охорони судів, життя, здоров’я та майна суддів та їх сімей; врегулювання штатної чисельності суддів та навантаження; реорганізації та ліквідації судів України; матеріального забезпечення суддів.
Задля організаційної єдності функціонування органів судової влади закликати Вищу раду правосуддя, ВККС, Верховний Суд, ДСАУ, Національну школу суддів здійснювати належну координацію в системі судоустрою та сприяти РСУ у розробленні та організації заходів щодо виконання рішень з’їзду суддів, залучати для консультативних функцій консультативну раду голів судів при ВРП та органи суддівського самоврядування.
3. З метою утвердження незалежності судів, суддів, забезпечення захисту професійних інтересів суддів, у тому числі захисту від втручання в їх діяльність, уповноважити РСУ як виконавчий орган з’їзду суддів, що здійснює в період між з’їздами суддів організацію виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів, контроль за організацією діяльності судів:
запровадити практику підзвітності з’їзду суддів, обраних з’їздом суддів до органів суддівського врядування та самоврядування;
у разі необхідності порушувати питання про висловлення недовіри та ініціювання перед відповідними органами судової влади питання притягнення до відповідальності, дострокове припинення повноважень посадових осіб державних органів та установ системи правосуддя;
розробити та затвердити Порядок висунення кандидатів для обрання на посади членів РСУ на основі принципів професійності, публічності, політичної нейтральності;
ініціювати перед НШС розробку актуальних навчальних програм і курсів.
Щодо зміцнення незалежності судів, суддів, захисту професійних інтересів суддів
4. Закликати суддів бути гідними високого звання судді.
Вважати неприпустимими прояви корупції, інші випадки неправомірної поведінки суддів, зокрема порушення Кодексу суддівської етики, Бангалорських принципів поведінки суддів.
Суддям спрямовувати свою діяльність на підвищення авторитету та ефективності правосуддя.
5. Вважати неприпустимими та такими, що порушують Конституцію, підривають довіру до судової влади і державної влади загалом, випадки приниження авторитету судової влади та дискредитації суддів, утручання в діяльність суддів народними депутатами України, посадовими особами органів державної влади, безпідставні публічні звинувачення судів та суддів у протиправній діяльності без наведення конкретних фактів та імен.
6. Запропонувати ВРП сформувати протягом 2019 року узагальнення з питань притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також з питань розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за останні роки та оприлюднити їх.
Запропонувати комунікативному комітету системи правосуддя розробити проект змін до ст.3 закону «Про Вищу раду правосуддя» щодо обов’язковості консультативних висновків ВРП, в якому передбачити положення про заборону внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою та статусу суддів за наявності негативного висновку із цих питань.
7. З метою підтримання авторитету правосуддя, дотримання балансу між гласністю, відкритістю засідань та правом особи на приватне життя ВККС розглянути питання щодо доцільності проведення кваліфікаційного оцінювання в режимі прямої відео трансляції.
8. Підтримати рішення РСУ «Щодо проблем запровадження електронного суду» від 19.11.2018 №79 та звернути увагу ДСАУ на необхідність своєчасного забезпечення виконання заходів, спрямованих на впровадження електронного суду.
9. Звернутися до Кабінету Міністрів із пропозицією невідкладно опрацьовувати та вносити на розгляд КМ питання щодо передачі нерухомого майна до сфери управління ДСАУ для забезпечення судів належними приміщеннями державної форми власності.
10. Запропонувати ВРП:
розглянути питання про залучення до співпраці із прес-службою органів суддівського самоврядування суддів-спікерів з кожної області;
розглянути питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності РСУ щодо висвітлення діяльності органів судової влади;
проводити регулярні брифінги при прес-службі органів суддівського самоврядування із залученням суддів-спікерів.
Щодо визначення навантаження на суддів та граничної чисельності суддів у судах
11. Визнати, що наразі методологічні підходи визначення навантаження на суддів та граничної чисельності суддів у судах, у тому числі при утворенні судів, не враховують змін у процесуальному законодавстві й потребують ужиття невідкладних заходів з боку ДСАУ, зокрема в частині виконання пп.4.4 та 4.6 п.4 рішення чергового ХV з’їзду суддів від 7.03.2018.
12. РСУ із залученням суддів різних юрисдикцій та інстанцій брати участь та здійснювати контроль за діяльністю ДСАУ щодо організації проведення дослідження з вимірювання навантаження на суддів усіх рівнів та юрисдикцій з урахуванням керівних рекомендацій SATURN CEPEJ по судовому менеджменту Європейської комісії з ефективності правосуддя (3-я редакція), і нормативного закріплення зазначених положень.
13. ДСАУ за погодженням з РСУ затвердити перелік модельних судів з метою попередньої апробації процесу оптимізації мережі судів.
Щодо обмеженьта дискримінації у виплаті суддівської винагороди
14. Визнати, що пп.4.10 п.4 рішення XV з’їзду суддів від 7.03.2018 щодо усунення дискримінації у виплаті суддівської винагороди є невиконаним.
15. Підтримати рішення РСУ від 2.07.2018 №40 щодо організації роботи слідчих суддів та працівників апарату в неробочий (вихідні та святкові дні) і надурочний час.
У зв’язку із цим звернути увагу ДСАУ на необхідність дотримання положень стст.72, 107 законів про працю, абз.1 ч.4 ст.56 закону «Про державну службу» стосовно оплати роботи суддів та працівників апарату.
16. Зважаючи на те, що пп.4.13 п.4 рішення чергового XV з’їзду суддів від 7.03.2018 не виконаний, звернутися до РСУ, ДСАУ, ВРП з пропозицією опрацювати підстави та умови реалізації цього пункту рішення, зокрема шляхом ініціювання законодавчих змін, якими запровадити доплату до посадового окладу судді за понаднормове (вище модельного) навантаження на суддю.
17. Підтримуючи нагальність реалізації заходів щодо оцінювання відповідності займаній посаді судді всіма суддями відповідно до пп.4 п.161 роз.XV «Перехідні положення» Конституції;
констатуючи, що рекомендації Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо забезпечення швидкого та ефективного оцінювання всіх суддів як надзвичайного заходу не реалізовано (п.38 висновку №803/2015, м.Страсбург, 26.10.2015);
враховуючи положення ст.130 Конституції, в якій зазначено, що «держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів» та що «розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій»;
враховуючи Основні принципи незалежності судових органів (схвалених резолюціями №№40/32 та 40/146 Генеральної асамблеї ООН від 29.11 та від 13.12.85) та інші міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, де звернуто увагу на необхідність усіма можливими національними та міжнародними органами гарантувати незалежність суддів, у тому числі здійснювати належне матеріальне забезпечення суддів;
враховуючи висновок Консультативної ради європейських суддів Ради Європи «Запобігання корупції серед суддів» від 9.11.2018 №21, в якому зазначено, що компетентні органи повинні завжди забезпечувати судову владу адекватними коштами для достойного та належного виконання своєї місії; адекватна заробітна плата, пенсії та інші соціальні виплати, контрольоване навантаження, належна робоча інфраструктура та безпека роботи як суддів, так і судових працівників є життєво важливими для легітимності та доброї репутації судової системи; це також є важливими гарантіями проти корупції в судових органах;
враховуючи юридичні позиції, висловлені в рішенні Конституційного Суду від 4.12.2018 №11-р/2018 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції (конституційності) положень чч.3, 10 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» у редакції закону «Про забезпечення права на справедливий суд»;
констатуючи, що захищеність суддів на рівні Конституції є найважливішою гарантією незалежності судової влади, неупередженого, об’єктивного, безстороннього та незалежного виконання суддями своїх обов’язків щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права та конституційного ладу в державі;
враховуючи, що Конституція закріплює однаковий юридичний статус суддів через систему гарантій забезпечення їх незалежності, яка є невід’ємною складовою їхнього статусу; встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм, вона пов’язана з набуттям статусу судді, має юридичне призначення, спрямоване на захист прав і свобод людини і громадянина через здійснення правосуддя незалежним і безстороннім судом (суддею);
зважаючи на те, що розмір суддівської винагороди, визначеного для категорії суддів — «судді, які не пройшли кваліфікаційного оцінювання», є зменшеним відносно гарантованого розміру винагороди судді для категорії суддів «судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання», що створює загрозу для незалежності як судді, так і судової влади в цілому, а також передумови для впливу на суддю через розмір його матеріального забезпечення;
з метою забезпечення реалізації зазначених положень ужити таких заходів:
висловити позицію з’їзду суддів щодо підтримки проекту «Про внесення зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо винагородження суддів» (№9294);
запропонувати Верховному Суду невідкладно розглянути проект «Про внесення зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо винагородження суддів» (№9294) у межах повноважень про надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
запропонувати ВРП, ВС, РСУ забезпечити представництво та доведення позиції з’їзду суддів при розгляді проекту закону №9294 відповідними комітетами КМ, відповідними комітетами ВР;
запропонувати комунікативному комітету системи правосуддя розробити проект закону щодо соціального захисту суддів у відставці.
18. Запропонувати головам ВС, касаційних судів ВС, апеляційних судів з метою підвищення якості правосуддя та забезпечення єдності судової практики:
продовжувати роботу щодо узагальнення судової практики;
здійснювати забезпечення місцевих судів методичною інформацією з питань правозастосування; забезпечення проведення щорічних конференцій (семінарів) для правничої спільноти, громадських організацій з актуальних практичних проблем судової практики, зокрема нового процесуального законодавства.
19. До наступного з’їзду суддів РСУ підготувати проект змін до регламенту з’їзду суддів, затвердженого рішенням позачергового ХІІ з’їзду суддів 25.09.2014 (у редакції, затвердженій рішенням позачергового ХІV з’їзду суддів 14.03.2017) з урахуванням чинного законодавства.
20. Рішення позачергового XVІ з’їзду суддів надіслати до РЄ, Європейської комісії «За демократію через право», Регіональної керівної групи з розвитку регіонального діалогу щодо судової реформи у країнах східного партнерства, Консультативної ради європейських суддів, асоціацій суддів України, Міжнародної та Європейської асоціації суддів, а також усім суб’єктам, до повноважень яких належать порушені у вказаному рішенні питання.
21. РСУ організувати виконання рішення позачергового XVІ з’їзду суддів, забезпечити щоквартальне доведення до суддів результатів ужитих заходів з приводу його виконання.
22. Рішення з’їзду суддів обов’язкове для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.https://zib.com.ua/
Рішення позачергового XVI з'їзду суддів України (текст)

Матеріали за темоюЗбір компромату на кандидатів та володарів мантій стає професією

в„–51 (1401), 22.12—28.12.2018РСУ визначиться із планом дій на 2019 рік

21.12.2018Перегони за крісло у ВРП покинули 5 суддів

19.12.2018Представників від ВСУ не допустили до участі у з'їзді суддів

19.12.2018Сьогодні розпочне роботу ХVІ позачерговий з’їзд суддів України

19.12.2018В РСУ обговорять організацію роботи з’їзду суддів

18.12.2018Судді оберуть нових членів ВРП 19-20 грудня

17.12.2018Троє членів АПУ увійшли до складу ГРД

17.12.2018Європейські колеги закликали українських суддів до відкритості

14.12.2018В Сумському апеляційному суді визначилися із керівництвом

12.12.2018Голова РСУ закликав сторони не вчиняти процесуальних диверсій

в„–49 (1399), 08.12—14.12.2018РСУ проведе зустріч з кандидати в ВРП

29.11.2018У НААУ підбили підсумки діяльності за 6 років

21.11.2018Прес-секретарі відточують майстерність у комунікації із громадськістю

в„–44 (1394), 03.11—09.11.2018Для спільних рішень органам самоврядування забракло комунікації

в„–44 (1394), 03.11—09.11.2018Судді оберуть нових членів ВРП 19-20 грудня

в„–44 (1394), 03.11—09.11.2018РСУ вирішить, коли скликати позачерговий з'їзд суддів

01.11.2018У ХХІ ст. суд — це сервісна інституція — експерт з Угорщини

в„–42 (1392), 20.10—26.10.2018Правники візьмуться за безпеку всіх учасників судових процесів

19.10.2018РСУ візьметься за створення спільних етичних правил юристів

17.10.2018


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/135898.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/135898.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930