Авторизація

» » » Рішення РСУ щодо перевірки Голосіївського райсуду Києва, — текст

Рішення РСУ щодо перевірки Голосіївського райсуду Києва, — текст

РСУ провела перевірку Голосіївського районного суду м.Києва й жахнулася побаченого. Такий висновок зробила РСУ у рішенні №20, текст якого друкує «Закон і Бізнес».
Рада суддів України
Рішення
18 травня 2018 року
м.Сєверодонецьк
№20
Про результати перевірки Голосіївського районного суду м.Києва
Відповідно до стст.127, 133 закону «Про судоустрій і статус суддів» з метою виконання завдань щодо здійснення контролю за організацією діяльності судів робоча група РСУ у складі: голови — Ткачука О.С. та голів комітетів РСУ: Журавської О.В., Краснова Є.В., Бутенка В.О. — у період із 26 до 27.04.2018 провела перевірку організації роботи Голосіївського райсуду м.Києва.
Завданням такого виду контролю було:
— проведення об’єктивної оцінки функціонування й фактичного стану організації роботи Голосіївського райсуду м.Києва щодо здатності забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, незалежності судів і суддів;
— визначення необхідності вжиття заходів для поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності суду;
— надання методичної допомоги колективу суддів у належній організації роботи суддівського самоврядування;
— виявлення причин можливої неналежної організації роботи суду, умов, що цьому сприяють, та напрацювання заходів для їх попередження і усунення;
— перевірка організації роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб;
— вивчення позитивного досвіду роботи суду з метою подальшого впровадження у інших судах;
— попередження і вирішення можливих конфліктних питань та кризових ситуацій у діяльності суду;
— перевірка виконання рішень з’їзду суддів, РСУ, органів суддівського врядування.
Контроль організації діяльності Голосіївського райсуду м.Києва та виконання вищенаведених завдань перевірки були здійснені шляхом безпосереднього ознайомлення з роботою апарату суду, спілкування з суддями, відвідування судових засідань, вивчення порядку організації діловодства в суді, роботи персоналу з документами та щодо організації судових засідань. Крім того, робоча група РСУ вивчила наявні в суді організаційно-розпорядчі документи та номенклатурні справи, положення, інструкції, плани роботи суду та структурних підрозділів, звіти, протоколи оперативних нарад, зборів суддів та їх рішення, матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян. У співпраці із Територіальним управлінням Державної судової адміністрації у м.Києві було проаналізовано роботу автоматичної системи діловодства суду КП «Д-З».
В ході перевірки також було проведено робочу нараду за участю суддів Голосіївського райсуду м.Києва.
В результаті проведеного контролю було встановлено таке.
1. Організація роботи Голосіївського райсуду м.Києва щодо забезпечення умов для здійснення правосуддя
Голосіївський райсуд м.Києва розташований в двох приміщеннях за адресою: м.Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А та вул. Полковника Потєхіна, 3-А. Основне приміщення архіву суду розташоване окремо у напівпідвальному приміщенні за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 12. Друге приміщення архіву розташоване за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 3-А.
Приміщення, у яких працює Голосіївський райсуд м.Києва, не відповідають ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» і Переліку вимог, що пред’являються до приміщень районних (міських) судів, затвердженого ДСАУ від 15.05.2003, погодженого РСУ від 27.06.2003. Зокрема, не відповідають вказаним вимогам площа приміщень, їх санітарно-технічний стан. Відсутня достатня кількість залів судових засідань, відсутні нарадчі кімнати, які безпосередньо примикають до залів судових засідань, недостатня кількість кабінетів для працівників апарату суду. Судовий розгляд цивільних справ, як правило, відбувається у кабінетах суддів. При цьому секретарі судових засідань під час слухання справи перебувають у сусідніх кабінетах і слідкують за процесом через навушник.
В цілому приміщення суду, зали судових засідань мають неохайний і непридатний для здійснення правосуддя вигляд (обдерті, оббиті, непофарбовані стіни, вікна, двері, підлога, стеля і т.д.).
Відповідно до штатного розпису Голосіївського райсуду м.Києва штатна чисельність суддів становить 26 посад. 5 посад суддів є вакантними. (23.04.2018 за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК, одного із суддів було затримано. Пізніше Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності).
За штатом у суді також налічується 91 працівник апарату.
Рішенням загальних зборів колективу Голосіївського райсуду м.Києва від 28.04.2015 затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку в Голосіївському районному суді м.Києва.
Організаційне керівництво Голосіївським районним судом м.Києва здійснює із квітня 2017 року в.о. голови суду Шкірай М.І.
Посаду т.в.о. заступника голови Голосіївського райсуду м.Києва з 20.04.2017 обіймає Колдіна О.О. (на підставі наказу в.о. голови суду Шкірая М.І. від 18.04.2017 №32-ОС).
Вказаний наказ в.о. голови суду Шкірая М.І. не узгоджується з вимогами закону «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якого голова місцевого суду, його заступник обираються на посади зборами суддів відповідного суду з-поміж суддів цього суду.
Разом з тим заступник голови Голосіївського райсуду м.Києва, як і голова цього суду, не обрані у встановленому законом порядку понад рік.
2. Організація інформаційної роботи суду та забезпечення зручності відвідувачів та доступу до суду
Приміщення, в яких працює Голосіївський райсуд м.Києва, обладнані інформаційними стендами, які потребують заміни або ж ремонту. Інформація для відвідувачів суду: розклад прийому громадян керівництвом суду; порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Голосіївському районному суді м.Києва; реквізити для сплати судового збору; порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу та постанова КМ про затвердження цього порядку; оголошення; інформація про центр безоплатної правової допомоги; правила поведінки в суді; правила роботи в суді ЗМІ; інша актуальна інформація потребують оновлення і приведення у стан, придатний для сприйняття.
Відповідно до ст.22 закону «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади зобов’язані проводити особистий прийом громадян. В Голосіївському районному суді м.Києва прийом громадян припинено із березня 2017 року. Облік громадян, які приходять на прийом, також не ведеться з того ж часу.
Згідно з номенклатурним журналом реєстрації прийому відвідувачів останній прийом проводився заступником голови суду Шевченко Т.М. 1.03.2017.
В ході перевірки встановлено, що відсутня організація інформаційної роботи суду для зручності відвідувачів та доступу до суду.
3. Організація кадрової роботи Голосіївського райсуду м.Києва
Робоча група РСУ вивчила стан організації кадрового діловодства та служби управління персоналом Голосіївського райсуду м.Києва.
Під час проведення перевірки встановлено таке.
Адміністративні посади в Голосіївському районному суді м.Києва вакантні.
В Голосіївському районному суді м.Києва станом на 26.04.2018 працює 21 суддя, з яких: суддя Дмитрук Н.Ю. перебуває у відпустці по догляду за дитиною, у суддів Мазур Ю.Ю., Полякова Л.В., Хоменко В.С. закінчився 5-річний строк повноважень.
Також встановлено, що суддя Кухарська Н.А. переведена до суду шляхом відрядження строком до 6 місяців (указ Президента від 29.12.2017 №448/2017), суддя Єсауленко М.В. переведена шляхом відрядження строком до 6 місяців (указ Президента від 29.12.2017 №445/2017).
Відрядження відбулося в порядку ст.55 закону «Про судоустрій і статус суддів» в зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження в Голосіївському районному суді м.Києва, для забезпечення зменшення поточного рівня навантаження з розгляду справ на суддів.
Після прибуття суддів Кухарської Н.А. та Єсауленко М.В. до Голосіївського райсуду м.Києва 4.01.2018 в.о. голови суду видав накази про зарахування їх до штату суду відповідно до п.3 розд.V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням ВРП від 24.01.2017 №54/0/15-17.
Статус суддів є рівним незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді, відряджений до іншого суду суддя, зарахований до штату, має право брати участь в заходах суддівського самоврядування, зокрема має право брати участь та право голосу на зборах суддів у суді, до якого він був відряджений.
Про наявність у відряджених суддів таких прав було роз’яснено листом голови РСУ 27.10.2017 №9рс786/17-вих у відповідь на звернення виконувача обов’язків голови суду Шкірая М.І. від 29.09.2017.
Проте наказом Шкірая М.І. внесено зміни до наказів про зарахування вказаних суддів таким чином, щоб в них не було зазначено про включення відряджених суддів до штату цього суду.
В подальшому в.о. голови суду скасував накази про внесення змін до наказів про зарахування.
Вказана ситуація була предметом обговорення РСУ, за результатами якого прийнято рішення від 7.02.2018 №9.
Графік надання відпусток на 2018 рік суддям та працівникам апарату не узгоджувався з окремими суддями та працівниками апарату суду, у зв’язку із чим судді Ладиченко С.В., Хоменко О.Л., Мирошниченко О.В., Плахотнюк К.Г., помічник судді Тасенко О.О., помічник судді Коротка Н.О., секретар судового засідання Веременко Т.В. відмовились від підписання графіка надання відпусток через незгоду з останнім.
4. Планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів
При перевірці організації роботи Голосіївського райсуду м.Києва в напрямі планування роботи суду встановлено, що останній план роботи на І півріччя 2017 року затверджений колишнім головою суду Первушиною О.С. та виконаний.
Щодо плану роботи на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року, то такі плани не розроблялися і не затверджувалися.
Разом з тим встановлено, що у цей же період керівник апарату періодично проводив оперативні наради з працівниками апарату і збори державних службовців.
5. Наявність затвердженої номенклатури справ суду та відповідність їх ведення законодавству
Номенклатура справ Голосіївського райсуду м.Києва на 2014 рік затверджена 22.12.2013.
Станом на день перевірки номенклатура справ не оновлювалась.
Встановлено неузгодженість організаційно-розпорядчих документів нормам законодавства. Зокрема, всупереч закону «Про судоустрій і статус суддів», закону «Про державну службу» наказом від 17.05.2017 №26 створено комісію для проведення службового розслідування щодо державного службовця. Проте така комісія не уповноважена була проводити розслідування та робити будь-які висновки. Разом з тим уповноваженим органом було здійснено дисциплінарне провадження, за результатами якого наказом начальника ТУ ДСА в м.Києві дисциплінарне провадження закрито за відсутністю складу та події дисциплінарного проступку щодо розголошення персональних даних судді.
Крім того, наказом в.о. голови суду від 9.08.2017 №69 перенесено робочий день 25.08.2017, проте вже 10.08.2017 наказом №70 окремим суддям та працівникам апарату суду було залишено 25.08.2017 робочим днем. Вказана ситуація вплинула на порушення правил здійснення автоматизованого розподілу.
Також встановлено видання наказів та розпоряджень про реєстрацію та автоматизований розподіл, зокрема наказу від 16.06.2017 №51, розпорядження від 29.09.2017 №14, розпорядження від 1.12.2017 №19, всупереч нормам Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м.Києва, чинним на той час.
6. Дотримання порядку передачі справ до ЄДРСР
27.04.2018 було проведено аналіз стану реєстрації, автоматизованого розподілу судових справ та стану надсилання рішень до ЄДРСР відповідно до бази даних автоматизованої системи документообігу Голосіївського райсуду м.Києва. Станом на 27.04.2018 виявлено численні порушення строків унесення електронних копій судових рішень (від 10 днів до 3-х місяців) до державного реєстру.
З цього приводу складено окрему довідку.
7. Суддівське самоврядування: періодичність та питання, які розглядаються
В ході перевірки встановлено, що останні збори суддів в Голосіївському районному суді м.Києва відбулися 16.05.2017. З моменту проведення останніх зборів суддів цього суду до дати проведення перевірки було заплановано більш як 10 раз провести збори суддів даного суду, але через відсутність кворуму жодного разу збори не відбулись (зазвичай без поважних причин не з’являлись судді: Бондаренко Г.В., Колдіна О.О., Ладиченко С.В., Новак А.В., Полякова Л.В., Рудик І.В., Хоменко О.Л.). Тобто майже рік не проводяться збори і не вирішуються нагальні питання та не проходить належна організація роботи даного суду.
Більше того, судді Кухарська Н.А. та Єсауленко М.В., які є переведені до цього суду шляхом відрядження, розглядають тільки справи про адміністративні правопорушення, оскільки зборами суддів їм не визначено спеціалізацію розгляду справ.
Така організація роботи даного суду є неприпустимою, оскільки фактично не виконана мета переведення суддів шляхом відрядження — зменшення навантаження з розгляду справ.
На розгляді останніх зборів суддів, які відбулися 16.05.2017, вирішувалися такі питання:
1. Обговорення питання про внесення змін та доповнень до Положення про збори суддів Голосіївського райсуду м.Києва, затвердженого рішенням зборів суддів від 23.06.2015.
2. Обговорення питання про внесення змін та доповнень до Засад використання АСДС в Голосіївському районному суді м.Києва, затвердженого рішенням зборів суддів від 22.12.2015.
3. Обговорення про скасування зменшення навантаження з розгляду справ на суддю Первушину О.С. у зв’язку зі звільненням з адміністративної посади за її заявою від 9.02.2017.
4. Висловлення недовіри заступнику керівника апарату суду Гончарову І.М.
За результатами проведених зборів прийнято відповідні рішення, зокрема щодо внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м.Києва.
Проте рішенням Окружного адміністративного суду м.Києва від 12.10.2017, яке залишено без змін рішенням Київського апеляційного адміністративного суду, визнано нечинними окремі положення Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м.Києва та встановлено, що зборам суддів не надано права обмежувати час прийняття судових справ канцелярією суду.
Також встановлено відсутність проведення оперативних нарад суддів щодо обговорення стану навантаження, залишку справ, судової практики тощо.
Більше того, не обговорюються та не виконуються рішення РСУ всупереч ч.9 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Враховуючи наведене, можна дійти висновку про відсутність суддівського самоврядування в Голосіївському районному суді м.Києва, що, у свою чергу, впливає на незалежність судді з огляду на п.9 ч.5 ст.48 закону «Про судоустрій і статус суддів», згідно з яким незалежність судді забезпечується функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування.
8. Навантаженість та стан розгляду справ
Під час перевірки у Голосіївському районному суді м.Києва виявлено багато залишків справ, які розглядаються понад 6 місяців, понад 1 рік, понад 2 роки та понад 3 роки ( суддя Ладиченко С.В. — розгляд 17 цивільних справ триває понад 2 роки, суддя Колдіна О.О. — розгляд 16 цивільних справ триває понад 2 роки, суддя Новак А.В. — 15 цивільних справ не розглянуті більш як 2 роки). В провадженні судді Рудик більше від 3-х років перебувають 4 кримінальні справи, понад 2 роки — 43. У судді Дідик в провадженні 12 кримінальних справ, у яких судовий розгляд здійснюється більше від 3-х років, у 28— понад 2 роки. Суддя Валігура 1 кримінальну справу розглядає понад 3 роки, 32 — понад 2 роки. У судді Бойко в провадженні більше від 3-х років перебувають 10 кримінальних справ, понад 2 роки — 48. У судді Первушиної понад 3 роки перебувають у провадженні 5 кримінальних справ і 20 справ — понад 2 роки).
Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ О.Ткачука, а також голів комітетів РСУ О.Журавської Є.Краснова і В.Бутенка про результати перевірки організації роботи судів, відповідно до ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про РСУ, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (зі змінами), Рада суддів
ВИРІШИЛА:
1. Вищенаведену інформацію взяти до відома.
2. Затвердити результати перевірки організації діяльності Голосіївського райсуду м.Києва, викладені у довідці, поданій робочою групою РСУ.
3. Звернути увагу суддів Голосіївського райсуду м.Києва на необхідність дотримання вимог стст.24, 25 закону «Про судоустрій і статус суддів», а також вимог ст.128 закону «Про судоустрій і статус суддів» у частині повноважень зборів суддів.
4. Рекомендувати:
4.1. Колективу суддів, Голосіївського райсуду м.Києва до 8.06.2018 провести збори суддів на яких обговорити питання щодо:
— внутрішньої діяльності суду та роботи суддів і працівників апарату суду;
— звіту керівника апарату суду;
— здатності зборів суддів Голосіївського райсуду м.Києва як органу суддівського самоврядування врегулювати внутрішні конфліктні ситуації, у тому числі з приводу фактів порушення прав суддів іншими суддями.
— обрання голови суду;
— обрання заступника голови суду;
— визначення спеціалізації для відряджених суддів (судді Кухарська Н.А. та Єсауленко М.В.);
— дообрання ювенальних суддів;
— приведення у відповідність до існуючих вимог засад використання автоматизованої системи документообігу у суді;
— визначення чергування у вихідні та святкові дні слідчими суддями;
4.2. Керівництву апарату Голосіївського райсуду м.Києва, яка відповідає за роботу суду, терміново:
— розробити план роботи на ІІ півріччя 2018 року;
— скласти номенклатуру справ на 2018 рік;
— відповідно до затвердженої номенклатури оновити та привести у відповідність до неї усе діловодство суду;
— провести інвентаризацію речових доказів. Діловодство щодо них привести у відповідність до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125;
— привести у відповідність до існуючих вимог проведення прийому громадян, розміщення інформації стосовно роботи суду на інформаційних стендах та в мережі Інтернет;
— визначити працівників, відповідальних за забезпечення можливості рівного доступу людей з особливими потребами до приміщень суду.
4.3. Суддям невідкладно вжити дієвих заходів для:
— своєчасного розгляду справ;
— виготовлення за результатами їх розгляду рішень у строки, визначені законом;
— своєчасного направлення судових рішень до ЄДРСР.
4.4. Голові РСУ звернутись до ВРП зі скаргою на дії суддів Голосіївського райсуду м.Києва, які без поважних причин неодноразово не були присутні на зборах суддів, внаслідок чого не були прийняті рішення щодо забезпечення належної організації роботи суду та доступу до правосуддя.
4.5. Голові ДСАУ:
— вжити невідкладних заходів для переміщення Голосіївського райсуду м.Києва в приміщення, яке дозволило б організувати роботу і належне здійснення правосуддя у вказаному суді;
— вирішити доцільність притягнення до відповідальності начальника ТУ ДСА в м.Києві.
4.6. Комунікаційному комітету системи правосуддя розробити і запровадити в Україні протягом 2018—2019 років єдині стандарти організації роботи судів та судових приміщень.
Голова
О.ТКАЧУКhttp://zib.com.ua/
Рішення РСУ щодо перевірки Голосіївського райсуду Києва, — текст

Матеріали за темоюАпеляційний суд Донецької області змінив юридичну адресу

24.05.2018РСУ вимагає налагодити роботу Голосіївського райсуду Києва

23.05.2018Рада суддів побачила в яких умовах працюють судді в прифронтовому регіоні

21.05.2018Затверджено нове Положення про помічника судді

21.05.2018ВККС вирішить де працюватимуть 100 суддів з ліквідованих вищих судів

17.05.2018Суддів закликали активніше брати участь у політиці

в„–16 (1366), 21.04—27.04.2018У ДСАУ пообіцяли не махати шаблями у питанні оптимізації штатів

в„–13 (1363), 31.03—06.04.2018ДСАУ слід починати навчання працівників ССО, – думка

01.03.2018У Вінницькому міськсуді підсудним забезпечили європейські стандарти тримання

в„–8 (1358), 24.02—02.03.2018Керівник служби інспекторів ВРП Володимир Куценко: Якщо ми хочемо бачити на посадах інспекторів професіоналів, то необхідно в рази підвищити їм зарплату

в„–6 (1356), 10.02—16.02.2018Суди не реєструються у FB через бюрократію та коментують неохоче

в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018Замість «гарячої» лінії тепер Єдиний інформаційно-довідковий центр

29.12.2017ДСАУ визначила, як реалізовуватиме зміни, внесені до законів

в„–51-52 (1349-1350), 30.12—31.12.2017Відвідувачі оцінили роботу Господарського суду Одещини

в„–50 (1348), 23.12—29.12.2017Суд у Луцьку переїхав до чудового будинку правосуддя

в„–50 (1348), 23.12—29.12.2017ДСАУ і її теруправління перевірять технічні засоби безпеки у судах

07.12.2017Як ВС може стати платформою для захисту помічників суддів

в„–46 (1344), 02.12—08.12.20177 пріоритетів у діяльності ДСАУ

04.12.2017Експерти з’ясують, як модернізувати судове адміністрування

01.12.2017ВРП внесе подання про відрядження 10 суддів

28.11.2017


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/133214.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/133214.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031