Авторизація

» » » ВС вказав на умову призначення пільгової пенсії

ВС вказав на умову призначення пільгової пенсії

Підставою для призначення пенсії на пільгових умовах є відповідний стаж роботи, а не дотримання всіх формальних вимог при заповненні трудової книжки. Такий висновок зробив ВС в постанові №754/14898/15-а, текст якої друкує «Закон і Бізнес».
Верховний Суд
Іменем України
Постанова
6 березня 2018 року
м.Київ
№754/14898/15-а
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
головуючого — МОРОЗ Л.Л.,
суддів: БУЧИК А.Ю., ГІМОНА М.М.,
розглянувши в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами в касаційній інстанції адміністративну справу за позовом Особи 1 до Управління Пенсійного фонду в Деснянському районі м.Києва про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, провадження в якій відкрито за касаційною скаргою Особи 1 на постанову Деснянського районного суду м.Києва від 17.12.2015, та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2016,
ВСТАНОВИВ:
Особа 1 просив суд зобов’язати УПФ у Деснянському районі м.Києва призначити йому пенсію за віком на пільгових умовах за списком №2 починаючи з 21.09.2015.
Постановою Деснянського районного суду м.Києва від 17.12.2015, залишеною без зміни ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2016, у задоволенні позову відмовлено.
Як установлено, 21.09.2015 Особа 1 звернувся до УПФ із заявою про призначення йому пенсії на пільгових умовах за списком №2 відповідно до ст.13 закону «Про пенсійне забезпечення», оскільки, як він вважав, до його пільгового стажу належить включити такі періоди:
з 1.09.74 до 20.07.77 — навчання в ГПТУ за професією зварника;
— з 25.07.77 до 5.04.78 — робота електрогазозварником;
— з 21.04.78 до 29.04.80 — служба в лавах Радянської армії;
— з 2.06.80 до 21.01.81 — робота електрозварником ручної зварки;
—з 12.12.84 до 30.03.92 — робота електрозварником ручної зварки;
— з 1.04.92 до 21.08.92 — робота електрозварником;
— з 7.12.2011 до 21.09.2015 — робота електрозварником.
Листом УПФ в Деснянському районі м.Києва від 24.09.2015 позивачу повідомлено про відмову в призначенні пільгової пенсії, оскільки його загальний стаж становить 13 років 7 місяців та 8 днів, чого недостатньо для призначення пенсії за віком.
ПФУ не зарахував до загального стажу роботи періоди: з 12.12.84 до 30.03.92, оскільки в трудовій книжці відсутні дати відправлення та повернення з відрядження, яке мало місце протягом зазначеного періоду роботи; з 1.07.81 до 8.02.82, оскільки відсутня дата наказу на прийняття на роботу; з 1.04.92 до 21.02.94, оскільки звільнення засвідчене печаткою УРСР.
Також зазначено, що довідки, видані ВАТ «Приобьтрубопроводстрой», суперечать одна одній та не відповідають первинним документам, зокрема трудовій книжці, а також відсутнє підтвердження проведення атестації робочих місць після 21.08.92.
У касаційній скарзі Особа 1 заявив вимогу про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалення нової постанови про задоволення позовних вимог.
На обґрунтування своїх вимог заявник посилається на неправильне застосування судами норм матеріального та порушення норм процесуального права.
Касаційна скарга обґрунтована тим, що позивач має необхідний пільговий стаж, що підтверджено трудовою книжкою та уточнюючими довідками. Відсутність атестації робочого місця позивача після 21.08.92 не свідчить про відсутність права на пенсію, оскільки пільгового стажу роботи до вказаної дати достатньо для призначення пільгової пенсії.
Відповідач відзиву на касаційну скаргу до суду не надав.
Суд, переглянувши у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, дійшов висновку про часткове задоволення касаційної скарги.
Відповідно до п.«б» ст.13 закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менш як 25 років, з них не менш як 12 років 6 місяців на зазначених роботах.
Частиною 3 ст.13 закону «Про пенсійне забезпечення» встановлено, що порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього закону на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається ст.100 даного закону.
Згідно зі с.62 закону «Про пенсійне забезпечення» та Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМ від 12.08.93 №637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними документами. Коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами ПФУ на підставі показань свідків. У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій.
Відповідно до ст.100 закону «Про пенсійне забезпечення» особам, які працювали до введення в дію цього закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше чинним законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам, які мають на день уведення в дію цього закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, установлених раніше чинним законодавством.
Статтею 82 закону «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови та порядку оскарження орган, що призначає пенсії, видає або надсилає підприємству, організації або заявникові не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення.
Частиною 2 ст.2 КАС передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
З аналізу наведених норм убачається, що у зв’язку зі зверненням позивача щодо призначення пенсії за віком на пільгових умовах ПФУ зобов’язане перевірити, зокрема, чи має заявник стаж роботи, не менший від 25 років, з них не менш як 12 років 6 місяців — на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМ. У разі прийнятті рішення про відмову в призначенні пенсії ПФУ повідомляє про це заявника із зазначає причини відмови.
У свою чергу суд перевіряє, зокрема, чи діяв ПФУ обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).
Суд у цій справі дійшов висновку, що ПФУ діяв необґрунтовано, оскільки у повідомленні про відмову в призначенні пенсії не обґрунтовано мотиви незарахування до стажу окремих періодів. Також частина мотивів, наведених ПФУ, є необґрунтованими.
Так, ПФУ не зарахував до загального стажу позивача період його роботи з 12.12.84 до 30.03.92, оскільки у трудовій книжці відсутні дати відправлення та повернення з відрядження (позивач перебував з 22.07.89 до 1.11.90 у відрядженні на Кубі, в Ірані).
Проте ПФУ не обґрунтував причин, з яких не зарахував увесь період роботи позивача з 12.12.84 до 30.03.92, а не його частину з 12.12.84 до 30.03.92.
Суд звертає увагу, що підставою для призначення пенсії на пільгових умовах є відповідний стаж роботи, а не дотримання всіх формальних вимог при заповненні трудової книжки. ПФУ не врахував, що не всі недоліки записів у трудовій книжці можуть бути підставою для неврахування відповідного стажу, оскільки визначальним є підтвердження факту зайнятості особи на відповідних роботах, а не правильність записів у трудовій книжці.
Отже, повідомляючи позивачу про відмову в призначенні пільгової пенсії, ПФУ діяв необґрунтовано. При цьому суд не обчислює дійсний загальний та спеціальний стаж позивача, у зв’язку з чим відсутні підстави для зобов’язання ПФУ призначити пенсію позивачу за віком на пільгових умовах.
Разом з тим ч.2 ст.9 КАС передбачено, що суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
Отже, наявні підстави для захисту прав позивача шляхом визнання неправомірними дій ПФУ щодо відмови у призначенні пенсії без належного обґрунтування неврахування частини стажу роботи, а також зобов’язання ПФУ здійснити повторний розгляд заяви позивача про призначення пенсії.
Враховуючи наведене, Суд дійшов висновку про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій повністю з прийняттям нового рішення про часткове задоволення позову з розподілом судових витрат згідно з ч.3 ст.139 КАС.
Керуючись стст.139, 345, 349, 351, 355, 356 КАС, Верховний Суд у складі колегії суддів КАС
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити частково.
Постанову Деснянського районного суду м.Києва від 17.12.2015 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 26.01.2016 у справі №754/14898/15-а скасувати повністю й ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити частково.
Визнати неправомірними дії Управління ПФУ в Деснянському районі м.Києва щодо відмови Особі 1 у призначенні пільгової пенсії.
Зобов’язати Управління ПФУ в Деснянському районі м.Києва повторно розглянути заяву Особи 1 від 21.09.2015 про призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
У решті позовних вимог відмовити.
Присудити на користь Особи 1 804 грн. 81 коп. судового збору за рахунок бюджетних асигнувань Управління ПФУ в Деснянському районі м.Києва.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та не може бути оскаржена.http://zib.com.ua/
ВС вказав на умову призначення пільгової пенсії

Матеріали за темоюНардепи пропонують збільшити виплати новим пенсіонерам на 35%

в„–16 (1366), 21.04—27.04.2018Верховний Суд ухвалив рішення щодо перерахунку пенсій прокурорам

17.04.2018У Мінсоцполітики почекають, коли люди самі відмовляться від спецпенсій

10.04.2018Уряд зобов’яжуть повернути пенсіонерам усе недоплачене

в„–10 (1360), 10.03—16.03.2018КС заборонив оподатковувати пенсії. Чи можна повернути недоплачене?

в„–9 (1359), 03.03—09.03.2018КС визнав оподаткування пенсій неконституційним

28.02.2018Нардепи просять КС повернути вчителям пенсії за вислугу років

в„–7 (1357), 17.02—23.02.2018Осучаснення чи зрівнялівка пенсій? В Україні збільшили мінімальний стаж

02.01.2018Нардепи спробують захистити тих, по кому вдарить пенсійна реформа

в„–42 (1340), 04.11—10.11.2017Райсуд захистив права пенсіонерів у спорах з ПФУ

в„–41 (1339), 28.10—03.11.2017Пенсійна реформа набрала чинності. Якого осучаснення чекати?

11.10.2017Реформа: пенсіонерів зрівняли у бідності

в„–38 (1336), 07.10—13.10.2017Змінено порядок грошового забезпечення військовослужбовців. На черзі військові пенсіонери

30.08.2017В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять накопичувальну пенсійну систему

25.07.2017Від КС очікують повернення спецпенсій держслужбовцям та їх автоматичного перерахунку

в„–28 (1326), 15.07—21.07.2017П’ять причин, чому українці не отримуватимуть пенсій

в„–28 (1326), 15.07—21.07.2017У ВР взялися за пенсійну реформу від Кабміну

14.07.2017Слідчі прокуратури можуть залишитися без медобслуговування

в„–26 (1324), 01.07—07.07.2017У ВР запропонували взагалі скасувати пенсії (відео)

22.06.2017Кабмін схвалив проект пенсійної реформи

21.06.2017


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/132697.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/132697.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook, читайте наш канал у Telegram та отримуйте новини прямо у ваш смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Лютий 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728