Авторизація

» » » Склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді оприлюднено (прізвища)

Склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді оприлюднено (прізвища)

Склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді, затверджений Пленумом ВС 30 березня 2018 року, оприлюднений на сайті суду.
Як передає «Закон і Бізнес», до складу НКР увійшли 113 фахівців у сфері права, в тому числі, кандидати та доктори юридичних наук, доценти та професори провідних юридичних навчальних закладів України, заслужені юристи України, науковці Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України та Міністерства юстиції України.
Вченим секретарем Науково-консультативної ради став доктор юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду Леонід Лобойко.
До складу НКР увійшли:
К.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Андрушко.
Д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений юрист України Мар’яна Афанасьєва.
Д.ю.н., професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3 Львівського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету Ірина Басиста.
Д.ю.н., професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігор Безклубий.
К.ю.н., член Ради з питань судової реформи при Президентові України, член Конституційної Комісії при Президентові України Вадим Беляневич.
Д.ю.н., професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України Олена Беляневич.
Д.ю.н., професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павло Берзін.
Д.ю.н., професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Бірюков.
Д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Назар Бобечко.
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса Антоніна Бобкова.
К.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України Йосип Богдан.
К.ю.н., старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України Олег Богініч.
Д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України Тетяна Боднар.
Д.ю.н., професор, член Ради з питань судової реформи при Президентові України, член Конституційної Комісії при Президентові України Андрій Бойко.
Д.ю.н., професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України В’ячеслав Борисов.
Д.ю.н., професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Бурдін.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужений юрист України Валентина Васильєва.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ірина Венедіктова.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України Микола Галянтич.
Д.ю.н., професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данило Гетманцев.
Д.ю.н., професор кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Гетьман.
Д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Ірина Гловюк.
Д.ю.н., професор кафедри цивільного права, завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Неллі Голубєва.
К.ю.н., доцент, асистент кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Гончаров.
Д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Гриценко.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України Олександр Дзера.
Д.ю.н., професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Анатолій Довгерт.
К.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Дроздов.
К.ю.н., доцент кафедри правознавства, декан факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Олег Дубинський.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимир Єрмоленко.
Д.ю.н., доцент, начальник відділу кримінально-правових дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України Зоя Загиней.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Костянтин Задоя.
Д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного і трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Юрій Заіка.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Захарова.
К.ю.н., доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Заярний.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Ільницький.
Д.ю.н., професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, заслужений юрист України Михайло Ісаков.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Оксана Капліна.
Д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України Оксана Кваша.
Д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Василь Кисіль.
К.ю.н., доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Ковалко.
Д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса Ірина Коваль.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Микола Козюбра.
К.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України В’ячеслав Комаров.
Д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник, науковий консультант судді Конституційного Суду України Олександр Константий.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України Володимир Коссак.
Д.ю.н., професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, начальник відділу зв’язків з державними органами і міжнародними організаціями Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України Анатолій Коструба.
Д.ю.н., старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Олексій Кот.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Кохановська.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марія Краснова.
Д.ю.н., віце-президент Національної академії правових наук України керівник Київського регіонального центру, академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України Наталія Кузнєцова.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України Павло Кулинич.
Д.ю.н., професор, кандидат економічних наук, Перший віце-президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Микола Кучерявенко.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Лисенко.
Д.ю.н., професор, професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Дмитро Лук’янець.
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Майданик.
К.ю.н., заступник директора департаменту начальник управління нормативно-правового та методичного забезпечення нотаріату департаменту приватного права Міністерства юстиції України Олена Мартинюк.
Д.ю.н., професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Наукового центру німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Мельник.
К.ю.н., проректор з економіко-правових питань Харківського інституту кадрів управління Юрій Мица.
Д.ю.н., професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анатолій Мірошниченко.
Монаєнко Антон Олексійович Д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України Антон Монаєнко.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідія Москвич.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, викладач Українського католицького університету Вячеслав Навроцький.
Д.ю.н., доцент, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Іван Назаров.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України Василь Настюк.
Д.ю.н., доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Володимир Нестерович.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Носік.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Андрій Омельченко.
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, заслужений юрист України Наталія Оніщенко.
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, виконуючий обов’язки завідувача кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олена Орлюк.
Д.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олеся Отраднова.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Микола Пашковський.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олег Печений.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Олександр Петришин.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Євген Письменський.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України Микола Погорецький.
Д.ю.н., доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тетяна Подорожна.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Олег Подцерковний.
К.ю.н., докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольга Поєдинок.
Д.ю.н., професор, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Прилипко.
Д.ю.н., доцент, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Прилуцький.
Д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Сергій Рабінович.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олеся Радишевська.
Д.ю.н., професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вікторія Рєзнікова.
Д.ю.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету Олександр Рогач.
Д.ю.н., професор, віце-президент з наукових та юридичних питань Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України Леся Савченко.
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, головний редактор юридичного журналу «Право України», заслужений юрист України Олександр Святоцький.
Селіванов Анатолій Олександрович Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, заслужений юрист України Анатолій Селіванов.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Максим Селіванов.
К.ю.н., старший науковий співробітник відділу кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України Микола Сірий.
Д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Олександр Скрипнюк.
К.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віктор Смородинський.
Д.ю.н., доцент, директор Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету Ірина Сопілко.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого заслужений діяч науки і техніки України Інна Спасибо-Фатєєва.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, голова редакційної ради журналу «Право України», заслужений діяч науки і техніки України Руслан Стефанчук.
Д.ю.н., професор, почесний президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України Василь Тацій.
Д.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України Геннадій Тимченко .
К.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України Володимир Тютюгін.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, заслужений юрист України Володимир Устименко.
Д.ю.н., професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, заслужений юрист України Владислав Федоренко.
К.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Алла Федорова.
К.ю.н., партнер юридичної фірми «Sayenko Kharenko» Михайло Харенко.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений діяч науки і техніки України Євген Харитонов .
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений діяч науки і техніки України Олена Харитонова .
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Галина Чанишева.
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, віце-президент Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Шакун.
К.ю.н., професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Шапченко.
К.ю.н., професор, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України Василь Шибіко.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Шило.
К.ю.н., заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр .
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Шульга .
Д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, виконуючий обов’язки завідувача кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України Валентин Щербина.
Д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України Віталій Яроцький.
Нагадаємо, Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді відповідно до статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення.
НКР вивчає проблемні питання застосування норм права, що виникають у судовій практиці, і надає Верховному Суду висновки та рекомендації.
До повноважень Науково-консультативної ради належать:
підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм права;
участь у підготовці проектів узагальнень практики застосування судами норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;
попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного Суду щодо надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування судами законодавства України під час розгляду справ;
попередній розгляд проектів висновків Пленуму Верховного Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою України;
попередній розгляд проектів конституційних подань Верховного Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;
попередній розгляд інших питань діяльності Верховного Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення;
участь у координації наукових досліджень у галузі права та формуванні державного замовлення на наукові дослідження в галузі права;
сприяння виданню офіційного друкованого органу Верховного Суду, інших його видань (у тому числі електронних).Закон і Бізнес
Склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді оприлюднено (прізвища)

Матеріали за темоюПленум ВС затверджує склад Науково-консультативної ради

30.03.2018Голову Верховного Суду позбавили доступу до держтаємниці

13.03.2018У ВС хочуть зменшити навантаження завдяки зразковим справам

05.03.2018Судді ВСУ виступили проти переведення до ухвалення рішення КС

26.02.2018Чому ВСУ не може передати свої надбання ВС

в„–6 (1356), 10.02—16.02.2018Перше засідання Великої палати ВС не обійшлося без курйозів

08.02.2018Що зробив новий ВС за 50 днів процесуальної діяльності

в„–5 (1355), 03.02—09.02.2018Пленум ВС обрав 12 делегатів на ХV черговий з'їзд суддів

02.02.2018Пленум ВС сьогодні обере делегатів на з’їзд суддів

02.02.2018У КЦС визначилися зі спікерами та делегатами на з’їзд суддів

31.01.2018У КАС теж обрали суддів-спікерів і делегатів на з’їзд суддів

31.01.2018У ККС обрали 3 суддів-спікерів та 3 делегатів на з’їзд суддів

30.01.2018Проводити державну реєстрацію ВС не було підстав, – думка

в„–4 (1354), 27.01—02.02.2018Велика палата ВС визначилася із суддями-спікерами

29.01.2018У КГС ВС оберуть суддів-спікерів і делегатів на з’їзд суддів

24.01.2018Верховний Суд цікавиться в юристів, як покращити його роботу

23.01.2018Судді Верховного Суду уже розглянули понад 300 справ по суті

23.01.2018За зловживання процесуальними правами штрафуватимуть обережно

в„–3 (1353), 20.01—26.01.2018У касаційних судах ВС розподілено 22 093 справи

22.01.2018ОАСК просять скасувати держреєстрацію Верховного Суду

22.01.2018


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/132651.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/132651.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031