Авторизація

» » » Як повернути довіру суспільства до судів за короткий термін

Як повернути довіру суспільства до судів за короткий термін

Завдяки яким принципам та з допомогою яких змін європейським країнам вдалося реформувати судову систему й повернути довіру до суддів? Делегація новоствореної Служби інспекторів Вищої ради правосуддя відвідала судові інституції Румунії для ознайомлення з досвідом становлення системи правосуддя.
Структурні зміни
У лютому цього року 12 інспекторів ВРП за сприяння агенції з міжнародного розвитку USAID, програми «Нове правосуддя» мали змогу оцінити результат запровадження реформ у системі правосуддя в сусідній державі.
Основним гарантом незалежності правосуддя в Румунії є Вища рада магістратури (ст.133 розд.1 конституції Румунії (нова редакція)). Вона захищає своїх членів від дій, які можуть вплинути на їхню незалежність або неупередженість або викликати підозри в правомірності, та обстоює професійну репутацію суддів і прокурорів.
До складу ВРМ входять 19 осіб, які мають 6-річний термін повноважень. Серед них: 9 суддів і 5 прокурорів; 2 представники громадянського суспільства (обираються сенатом Румунії); 3 члени де-юре (голова Вищого касаційного суду, генеральний прокурор, міністр юстиції). Президент Румунії може брати участь у будь-якому засіданні ВРМ, на якому він головує без права голосу. До речі, згідно з румунським законодавством магістратура — це судова діяльність, яку судді провадять з метою здійснення правосуддя, а прокурори — з метою захисту загальних інтересів суспільства, верховенства права і прав та свобод громадян. Тобто судді й прокурори мають однаковий статус магістра, при цьому роботою всіх прокуратур керує Генеральна прокуратура.
Сфери діяльності та інструменти
Вища рада магістратури виконує три основні функції:
— адміністративну (добір та підготовка професійних кадрів, організація та діяльність судів і прокуратур, професійна діяльність суддів та прокурорів);
— законодавчу (напрацьовує зміни до чинного законодавства, затверджує відповідні положення, інструкції тощо, погоджує проекти нормативних актів, що стосуються діяльності судової влади);
— судову (вирішення дисциплінарних питань стосовно суддів та прокурорів).
Для цього у ВРМ створено дві секції: суддів і прокурорів — та загальний колегіальний орган-пленум. Існують ще два органи, роботу яких координує рада: Національний інститут магістратури та Національна школа клерків. Також до складу ВРМ уходить судова інспекція. Вона діє за принципом операційної незалежності.
Відокремлена служба
У 2012 році до законодавства Румунії були внесені зміни, пов’язані зі створенням професійної служби судових інспекторів у складі ВРМ. Ця служба має відокремлену структуру, покликану вирішувати завдання щодо якісного попереднього розгляду скарг і дисциплінарних проваджень.
Результатом діяльності судового інспектора є висновок щодо підтвердження або непідтвердження факту дисциплінарного проступку. Висновок разом з дисциплінарною справою, яка містить матеріали попередньої перевірки скарги, резолюцію про підтвердження фактів і початок дисциплінарної перевірки, матеріали розслідування, передається до відповідної секції.
Члени ВРМ, отримавши висновок і дисциплінарну справу, на засіданні відповідної секції приймають рішення, яким можуть погодитися з висновком і визначити покарання або відхилити його і відмовити в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.
Сучасні технології
Структура й організація роботи судової інспекції дає змогу швидко проводити попередню перевірку скарг. Це стає можливим завдяки доступу до електронних програм у судах, Скайпу та електронному обміну поясненнями між суддями і скаржником. Уніфікація відповідних процедур і процесів позитивно впливає на діяльність Вищої ради магістратури. Також судові інспектори на вимогу ВРМ проводять профілактичні перевірки судів, які мають на меті виявити можливі недоліки в роботі суду або судді, усунути їх або дати час для виправлення. Це, у свою чергу, зумовлює покращення роботи судової системи та зменшення кількості скарг. Внутрішній аудит ВРМ щороку перевіряє роботу судової інспекції з приводу організаційної діяльності, попереднього розгляду скарг, дотримання строків та якості проведення дисциплінарних розслідувань. Наслідком негативного висновку аудиту є обов’язкове звільнення керівників судової інспекції, які призначаються Вищою радою магістратури. Важливо, що діяльність судової інспекції щорічно підлягає зовнішньому аудиту, який проводить незалежна громадська організація відповідно до процедури, визначеної законодавцем.
Діяльність і результати
За 2017 рік до судової інспекції надійшло 6823 скарги, з них на суддів — 4304. Левова частка скарг — незгода із судовим рішенням. Тому після попередніх перевірок за 3474 скаргами були складені відповідні висновки про відсутність ознак дисциплінарного проступку. Лише за 37 було встановлено наявність дисциплінарного проступку, і відповідні висновки з дисциплінарними справами надійшли на розгляд секції суддів ВРМ.
Під час розгляду дисциплінарної справи на секції судовий інспектор виступає доповідачем. Однак він не пропонує міру покарання, а лише доповідає про обставини, що свідчать про наявність ознак дисциплінарного проступку. Такий підхід до дисциплінарних процедур забезпечує дотримання принципу незалежності та безсторонності, відповідно до якого орган, що проводить розслідування, не може приймати рішення у такій справі.
Схожі причини
Основні причини притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності: затягування строків розгляду справ, несвоєчасне виготовлення судових рішень, етика та доброчесність.
Деякі види дисциплінарних проступків, визначені законом про статус суддів і прокурорів, для України є незвичними, як-от:
необґрунтована відмова виконувати службовий обов’язок;
невмотивована, повторна неявка на засідання;
втручання в діяльність іншого судді або прокурора;
пряма або опосередкована участь у пірамідальних схемах, азартних іграх або інвестиційних системах, в яких не забезпечується прозорість;
повна відсутність мотивувальної частини в судових рішеннях або рішеннях прокурора відповідно до закону;
використання неадекватних словосполучень у тексті судових рішень чи рішень прокурора; обґрунтування, наведене в мотивувальній частині, суперечить правовій логіці, що негативно впливає на престиж правосуддя або принижує посаду судді.
У ст.100 вказаного закону визначено дисциплінарні покарання, які застосовуються до суддів і прокурорів залежно від ступеня тяжкості вчиненого проступку. До магістратів застосовується:
попередження;
зменшення щомісячного посадового окладу до 20% на строк до 6 місяців;
дисциплінарне переведення на строк до одного року до іншого суду або іншої прокуратури…;
відсторонення від роботи на строк до 6 місяців;
виключення з магістратури.
Парламентське зазіхання
Загалом можна дійти висновку, що в Румунії сформувалася збалансована й ефективна судова система. Завдяки прозорим процедурам добору кадрів, вчасному й ефективному реформуванню дисциплінарних процедур суспільство отримало незалежну і дієву систему правосуддя. Це, у свою чергу, позитивно вплинуло на боротьбу з корупцією та стимулювало розвиток економіки.
Якось в інтерв’ю «ЗіБ» голова ВРП Ігор Бенедисюк зауважив, що незалежність суддів не є чимось таким, що завойовується раз і назавжди, її доводиться постійно посилювати та обороняти.
Останні події, що мали місце як в Румунії, так і в інших молодих країнах Європейського Союзу, викликають тривогу з приводу негативних тенденцій, а саме — намагання органів виконавчої, законодавчої влади через зміни в законодавстві отримати більший вплив на судову систему.
Наприкінці минулого року парламент Румунії завершив обговорення і затвердження низки законодавчих поправок, у тому числі і до кримінального законодавства. Відповідно до внесених змін істотно обмежується право президента призначати суддів і прокурорів, а також керівника служби інспекторів. Поправками передбачено також обмеження прав суддів і прокурорів, які будуть зобов’язані підкорятися парламенту.
Посольства держав — партнерів Румунії: Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Швеції — у Бухаресті оприлюднили комюніке, в якому відзначили, що за останні десять років Румунія досягла істотного прогресу у створенні правової держави, але ухвалені парламентом країни закони про реформу системи правосуддя та поправки до кримінального законодавства ризикують перекреслити всі досягнення. Європейська спільнота закликала румунських політиків утриматися від дій, здатних похитнути засади незалежного правосуддя і боротьби з корупцією, і порекомендувала парламентарям звернутися до Венеціанської комісії по відповідні рекомендації. Це питання стоїть на порядку денному органів судової влади Румунії. Але румунське правосуддя не залишається наодинці із проблемою захисту незалежності. На підтримку незалежності судової системи виступило громадянське суспільство країни: відбулися масові мітинги і протести.
Досвід для ВРП
ВРП, розуміючи запит суспільства на швидкий, ефективний і прозорий розгляд дисциплінарних скарг і отримуючи дедалі більшу їх кількість, повинна вибирати між якістю розгляду і кількістю, при цьому дотримуватися розумних строків, принципу справедливості та прозорості.
Тому для побудови прозорої, незалежної та справедливої судової системи дуже важливі розуміння, довіра і підтримка з боку громадянського суспільства та міжнародних партнерів.http://zib.com.ua/
У перший день візиту інспектори ВРП відвідали Національний інститут магістратури Румунії,
де починається кар’єра кожного із суддів та прокурорів.

Матеріали за темоюРади правосуддя в деяких країнах Європи незалежні лише формально

в„–4 (1354), 27.01—02.02.2018ВРП припинила роботу 84 судів (перелік)

31.01.20186 рекомендацій для забезпечення незалежного судочинства

30.01.2018Прямий доступ до професії адвоката хочуть залишити тільки суддям

26.01.2018Які гарантії надаються присяжним та чому їх важко знайти

в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018Заступник голови ДСАУ Людмила Гізатуліна: При збереженні тенденції останніх років система правосуддя не зможе функціонувати виключно за рахунок спецфонду

в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018Голова КАС у складі ВС Михайло Смокович: Чим менше справ допустимо до ВП ВС, тим більше це свідчитиме про нашу єдність

в„–50 (1348), 23.12—29.12.2017Варшаві дали 3 місяці на повернення незалежності судів

в„–50 (1348), 23.12—29.12.2017ВСУ не може припинити діяльність чи ліквідуватися без допомоги

21.12.2017Пленум ВСУ обговорить припинення діяльності та ліквідацію

21.12.2017Судова реформа може завершитися порушеннями прав громадян

в„–46 (1344), 02.12—08.12.2017Лише 6% українців довіряють судам, – опитування

29.11.2017ВРП має стати суб’єктом законодавчої ініціативи, - думка

29.11.2017Голова АСХО Анатолій Марцинкевич: Принципово важливо не розгубити суддів-професіоналів і зберегти всі приміщення судів

в„–42 (1340), 04.11—10.11.2017Голова Апеляційного суду Чернігівської обл. Садіг Тагієв: Для судді не так страшна велика кількість справ, як психологічне навантаження

в„–40 (1338), 21.10—27.10.2017Поспішність в укрупненні судів призведе до хаосу

в„–40 (1338), 21.10—27.10.2017Чому до американського суду доходить менше ніж 3% кримінальних справ

в„–39 (1337), 14.10—20.10.2017Щодо IP justice є три ключові питання, - адвокат

17.10.2017Голова ВС провінції Британська Колумбія (Канада) Роберт Бауман: Керівник суду інколи має поводитися як журналіст чи телезірка

в„–38 (1336), 07.10—13.10.2017Президент України підпорядковує собі судову систему, - Sueddeutsche Zeitung

29.09.2017


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/132208.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/132208.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930