Авторизація

» » » ВС вказав, коли податкові повідомлення-рішення є неправомірними

ВС вказав, коли податкові повідомлення-рішення є неправомірними

Матеріали перевірки, проведеної на виконання постанови слідчого, можуть бути підставою для прийняття повідомлення-рішення лише після винесення обвинувального вироку. Такий висновок зробив ВС у постанові №2а-6686/12/1470, текст якої друкує «Закон і Бізнес».
Верховний Суд
Іменем України
Постанова
23 січня 2018 року
м.Київ
№2а-6686/12/1470
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
головуючого — ШИПУЛІНОЇ Т.М.,
суддів: БИВШЕВОЇ Л.І., ХОХУЛЯКА В.В.,
розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу фізичної особи — підприємця Особи 1 на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 20.02.2013 у справі за позовом ФОП Особи 1 до Стахановської об’єднаної державної податкової інспекції у Луганській області Державної податкової служби про визнання протиправними дій, визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень,
ВСТАНОВИВ:
ФОП Особа 1 звернулася до суду з позовом до Стахановської об’єднаної ДПІ у Луганській області Державної податкової служби, в якому з урахуванням уточнення позовних вимог просила визнати протиправними дії органу контролю щодо винесення податкових повідомлень-рішень від 19.10.2012 №*, від 19.10.2012 №**, від 19.10.2012 №***, від 19.10.2012 №****, а також визнати нечинними та скасувати вказані акти індивідуальної дії.
Луганський окружний адміністративний суд постановою від 4.12.2012 адміністративний позов задовольнив частково. Визнав протиправними та скасував податкові повідомлення-рішення від 19.10.2012 №*, від 19.10.2012 №**, від 19.10.2012 №***, від 19.10.2012 №****. В задоволенні решти позовних вимог відмовив.
Донецький апеляційний адміністративний суд постановою від 20.02.2013 постанову ЛОАС від 4.12.2012 скасував. У задоволенні позовних вимог відмовив.
Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, ФОП Особа 1 оскаржила його в касаційному порядку.
В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову ДААС від 20.02.2013 та залишити в силі постанову Луганського окружного адміністративного суду від 4.12.2012.
На обґрунтування своїх вимог ФОП Особа 1 посилається на порушення судом норм матеріального права, зокрема пп.78.1.11 п.78.1 ст.78, п.86.9 ст.86 Податкового кодексу.
Вищим адміністративним судом ініційовано питання про відновлення Луганським окружним адміністративним судом втраченого судового провадження у справі за позовом ФОП Особи 1 до Стахановської ОДПІ у Луганській області ДПС про визнання протиправними дій, визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень.
Луганський окружний адміністративний суд ухвалою від 11.11.2015 відновив втрачене судове провадження в адміністративній справі в частині.
Суд дійшов висновку щодо можливості здійснення касаційного перегляду на підставі відновлених матеріалів справи, оскільки у даній справі спірним є правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права при вирішенні розглядуваних правовідносин. В той же час установлені судами обставини сторонами не оспорюються.
Переглядаючи оскаржуване судове рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіряючи дотримання судом апеляційної інстанції норм процесуального права при встановленні фактичних обставин у справі та правильність застосування ним норм матеріального права, ВС дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.
Судами попередніх інстанцій установлено, що відповідачем відповідно до пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, пп.78.1.11 п.78.1 ст.78, п.82.2 ст.82 ПК (в редакцій, чинній на час виникнення спірних правовідносин) та на виконання постанови слідчого слідчого відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ у Луганській області ДПС від 6.09.2012 у кримінальній справі №10/12/8026 проведено позапланову невиїзну документальну перевірку ФОП Особи 1 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1.06.2007 до 30.06.2010, за результатами якої складено акт від 3.10.2012 №*.
На підставі зазначеного акта перевірки органом контролю 19.10.2012 прийнято податкові повідомлення-рішення:
— №*, згідно з яким суму грошового зобов’язання з податку на додану вартість збільшено у розмірі 1002197,50 грн., у тому числі 798766,00 грн. за основним платежем та 203431,50 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями;
— №**, згідно з яким суму грошового зобов’язання з податку на додану вартість збільшено у розмірі 2343968,75 грн., у тому числі 1872183,00 грн. за основним платежем та 471785,75 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями;
— №***, згідно з яким суму грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування, збільшено в розмірі 51088,81 грн. за основним платежем;
— №****, згідно з яким суму грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування, збільшено в розмірі 1209630,63 грн. за основним платежем.
Визнаючи протиправними та скасовуючи зазначені акти індивідуальної дії, суд першої інстанції виходив з того, що за наслідками розгляду кримінальної справи №10/12/8026, у межах якої призначено спірну перевірку позивача, судове рішення не прийнято, а тому оскаржувані податкові повідомлення-рішення прийнято відповідачем без дотримання процедури, встановленої п.86.9 ст.86 ПК (в редакцій, чинній на час виникнення спірних правовідносин), та є передчасними.
Суд апеляційної інстанції, скасовую-чи постанову ЛОАС від 4.12.2012, зазначив, що орган контролю має право визначити суми грошових зобов’язань, але не може прийняти податкові повідомлення-рішення виключно у випадку порушення кримінальної справи, предметом якої є податки та збори, стосовно платника податків, перевірку якого призначено.
В усіх інших випадках — за результатами перевірок платників податків, щодо яких або їхніх посадових осіб кримінальну справу не порушено або порушено кримінальну справу, предметом якої не є податки та збори, податкові повідомлення-рішення щодо таких платників приймаються в загальному порядку.
Таким чином, оскільки стосовно ФОП Особи 1 не порушувалась кримінальна справа про злочин, предметом якого є податки та збори, Донецький апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що відповідач правомірно прийняв спірні податкові-повідомлення рішення.
Надаючи оцінку правомірності прийняття оскаржуваних актів індивідуальної дії, слід ураховувати, що згідно з пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПК (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, зокрема, у випадку, коли отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону в кримінальних справах, що перебувають у їхньому провадженні.
Відповідно до п.86.9 ст.86 ПК (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), якщо грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.
Разом з тим згідно з вимогами п.58.4 ст.58 ПК (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), якщо судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення про закриття кримінальної справи з нереабілітуючих підстав, відповідний орган контролю зобов’язаний визначити податкові зобов’язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов’язань за якими встановлена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов’язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим кодексом.
Системний та буквальний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що матеріали документальної позапланової перевірки, проведеної на виконання постанови слідчого, можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи з нереабілітуючих підстав.
Таке правозастосування узгоджується з висновком ВСУ, викладеним у постанові від 27.01.2015 у справі за позовом ТОВ «Луї Дрейфус Комодитиз Україна ЛТД» до Спеціалізованої ДПІ по роботі з великими платниками податків у м.Києві, Державної податкової адміністрації, ДПС про визнання протиправними та скасування рішень, який має враховуватися при застосуванні норм права у подібних правовідносинах відповідно до пп.8 п.1 розд.VII «Перехідні положення» КАС.
У справі, що розглядається, суди встановили, що на момент прийняття спірних податкових повідомлень-рішень, а також на момент вирішення спору в попередніх судових інстанціях у відповідача не було відомостей про прийняття судом рішення в кримінальній справі №10/12/8026, в межах якої проведено документальну перевірку позивача.
За таких обставин підтримані Донецьким апеляційним адміністративним судом доводи органу контролю про правомірність прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень ґрунтуються на нормах ПК, чинних з 4.01.2013 (дати набрання чинності законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 №5503-VI), а не чинних на час виникнення спірних правовідносин (проведення контрольного заходу та прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень у жовтні 2012 року).
З огляду на викладене ВС дійшов висновку, що суд апеляційної інстанції скасував постанову ЛОАС від 4.12.2012, яка відповідає закону.
Відповідно до ст.352 КАС суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано рішення, яке відповідає закону.
Керуючись стст.341, 345, 349, 352, 355, 356, 359 КАС, Верховний Суд у складі колегії суддів КАС
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу ФОП Особи 1 задовольнити.
Постанову ДААС від 20.02.2013 скасувати.
Постанову ЛОАС від 4.12.2012 залишити в силі.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.http://zib.com.ua/
ВС вказав, коли податкові повідомлення-рішення є неправомірними

Матеріали за темоюБлокування податкових накладних: що нового

23.02.2018Які доходи слід декларувати та повернення яких коштів можна очікувати

в„–8 (1358), 24.02—02.03.2018Податок за землю сплачує власник розташованої на ній нерухомості, – ВС

в„–7 (1357), 17.02—23.02.2018Трансформація ПК загрожує фундаментальним правам громадян

в„–6 (1356), 10.02—16.02.2018За належної обачності податковий спір виграється ще до суду, – думка

06.02.2018Сільські готельєри отримають податкові канікули

в„–50 (1348), 23.12—29.12.2017Належна обачність: добросовісність чи платник-детектив

12.12.2017У Мінфіні обіцяють впровадити «податкову прозорість»

12.12.2017СМКОР не працюватиме 2 місяці

11.12.2017Мінфін пропонує ввести принцип належної обачності платника податків

в„–46 (1344), 02.12—08.12.2017ДФС вручну відновлюватиме реєстрацію зупинених накладних, – проект

01.12.2017Які докази є належними та допустимими в податкових спорах

в„–43 (1341), 11.11—17.11.2017Суддя Вищого адміністративного суду Наталія Блажівська: Проблема адміністрування ПДВ є дуже актуальною для європейських країн

в„–43 (1341), 11.11—17.11.2017Оплата послуг з розробки проектів законів не належить до валових витрат, - ВСУ

в„–42 (1340), 04.11—10.11.2017Податок на дивіденди, проценти та роялті у Велику Британію буде підвищено

08.11.2017Касові апарати завдадуть підприємцям мільярдні збитки

в„–42 (1340), 04.11—10.11.2017Спрощенці III групи можуть сплачувати 3% без ПДВ

в„–41 (1339), 28.10—03.11.2017Не все те доказ, на чому намагаються будувати свою позицію в суді фіскали

в„–38 (1336), 07.10—13.10.2017Нардеп вирішив стягнути із селян по 200 грн податку

в„–39 (1337), 14.10—20.10.2017Служба фінансових розслідувань повисла в повітрі, а податкова — без повноважень

в„–37 (1335), 30.09—06.10.2017


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/131930.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/131930.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031