Авторизація

» » » Що потрібно знати особі, в якої проводять обшук, — адвокат

Що потрібно знати особі, в якої проводять обшук, — адвокат

Кримінальне провадження неможливо уявити без проведення слідчих дій. Однією з найпроблемніших є процедура обшуку. Проаналізуємо, чи зменшить кількість конфліктів та непорозумінь відеофіксація таких дій.
Практика та нововведення
Обшук є слідчою дією, що включає примусове обстеження приміщення, споруди, ділянки місцевості чи іншого об’єкта, який перебуває у володінні певної особи. Зазвичай це робиться з метою знайти та вилучити предмети і документи, що можуть мати стосунок до справи, або ж знайти осіб, яких розшукують. Звісно, це відбувається за наявності вмотивованих даних про такий факт.
Про складність даної дії свідчать висновки науковців та узагальнення слідчої та судової практики. Примусовість обшуку, певне коло процесуальних труднощів, особливість його підготовки і проведення обумовлюють психологічне навантаження на учасників. Тому певний час слідчі уникали цієї процедури.
Як і інші слідчі дії, обшук регулюється Конституцією та Кримінальним процесуальним кодексом.
У 2017 році відбулися певні зміни у законодавстві, відповідно до яких під час обшуку стала обов’язковою його відеофіксація. Сам відеозапис, який зазвичай забезпечує слідчий чи прокурор, виступає як невід’ємний додаток до протоколу про обшук. Ще одним цікавим нововведенням є обов’язкова присутність адвоката при обшуку.
Процедура проведення обшуку вивчалася вченими-криміналістами, теоретиками та практиками кримінального процесу, а також адвокатами. Однак їхні праці були спрямовані на дослідження поняття, видів, підготовки, тактичних прийомів тощо. Проте після внесення останніх змін до КПК процедура проведення обшуку не вивчалася. Причому досить часто в учасників обшуку виникають питання щодо самої процедури та законності.
З чого починається обшук
Звісно, найбільше запитань виникає у власника об’єкта обшуку та понятих, адже проведення такої слідчої дії безпосередньо зачіпає їхні права та інтереси. Тому власникам слід ретельно стежити за дотриманням усіх вимог.
Нині обшук регулюється гл.20 КПК, а також ст.30 Конституції.
Відповідно до п.2 ч.7 ст.223 КПК процедура обшуку житла чи іншого володіння особи, обшук самої особи повинні відбуватися за обов’язкової участі не менш ніж двох осіб (понятих). Причому учасникам процесу обов’язково мають роз’яснити їхні права та обов’язки.
Також має бути забезпечена присутність особи, в якої проводять обшук, або повнолітнього члена сім’ї. У протоколі обов’язково записується заява цієї особи з приводу виконаних слідчих дій, вручається копія цього документа.
Згідно з ст.41 закону «Про Національну поліцію» правоохоронцям заборонено обшукувати осіб, які перебувають під поліцейським піклуванням. Стаття 40 цього закону дає поліцейському право закріплювати на своєму одязі відеоапаратуру для фіксування правопорушення.
Для проведення обшуку необхідна ухвала слідчого судді (ч.2 ст.234 КПК). Вона дає право проникнути в житло чи інше володіння особи один раз (ч.1 ст.235 КПК). Тобто якщо слідчий або прокурор залишили приміщення, де проводиться обшук, то зайти назад і продовжити його на підставі цієї самої ухвали вони не мають права.
При цьому ухвала має відповідати вимогам, які висуваються до судового рішення (стст.370 та 372 КПК). Власнику пред’являється її оригінал і надається копія.
Відповідно до ч.4 ст.223 КПК слідчі дії заборонено проводити з 22:00 до 6:00. Винятком є невідкладність, зумовлена можливістю втрати важливих для кримінального провадження доказів або втечі підозрюваного.
Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їхні права та обов’язки, а також відповідальність, установлена законом.
У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці. При цьому прокурор або слідчий мають подбати про безпеку речей та цінностей в обшуканому приміщенні чи об’єкті.
Коли проводиться відеозйомка
За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим (друге речення ч.1 ст.107 КПК).
Про фіксування процесуальних дій зазначається в протоколі (ч.2 ст.104 КПК).
Причому незастосування технічного засобу фіксування, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою фактичну недійсність процесуальних дій та отриманого результату, за винятком випадку, коли сторона не заперечує проти визнання таких дій та результату чинними (ч.6 ст.107 КПК).
У матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінали технічних носіїв інформації, а резервні копії зберігаються окремо (ч.3 ст.107 КПК).
Також потрібно пам’ятати, що одночасно з проведенням правоохоронцями відеозйомки громадяни для захисту своїх прав або повного та всебічного дослідження можуть робити свій запис, який також долучається до протоколу.
Хто повинен підписувати протокол
Відповідно до ч.1 ст.106 КПК слідчий або прокурор, які проводять відповідну процесуальну дію, складають протокол. Робиться це під час слідчої дії або безпосередньо після її закінчення.
Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписом слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилученні такого додатка (ч.3 ст.105 КПК).
Вимоги до змісту протоколу викладені у ст.104 КПК. Усі зауваження та доповнення мають бути обов’язково внесені. Перед тим як підписувати протокол обшуку, його надають особам, в яких проводився обшук, для ознайомлення.
Якщо громадянин відмовляється підписувати документ, цей факт фіксується у протоколі із зазначенням причини. Якщо така відмова виходить від власника об’єкта огляду, це посвідчується підписом законного представника цієї особи, а за його відсутності — понятими.
Як додатки у протоколі можуть бути наявні:
• спеціально виготовлена копія, зразок об’єкта, речі чи документа;
• письмове пояснення спеціаліста, який брав участь у проведенні обшуку;
• стенограми, аудіо-, відеозаписи обшуку;
• фототаблиця, схема, зліпок, носій комп’ютерної інформації та інший матеріал, який пояснює зміст (ч.2 ст.105 КПК).
Комп’ютерна техніка тепер вилучається лише тоді, коли вона є об’єктом злочину чи її засобом.
Позитивні та негативні наслідки
Незаконне проведення обшуку має тягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.130 Кримінального кодексу. При цьому особи, які постраждали від такої слідчої дії, мають право згідно зі ст.56 Конституції вимагати відшкодування збитків.
Відеозапис обшуку дає такі результати:
• дотримання законодавства;
• довший час обшуку;
• залучення адвокатів.
Отже, від запровадження обов’язкової відеофіксації обшуку можна очікувати тільки позитивних результатів. Це захищає учасників процесу та забезпечує дотримання законності. До того ж дає певні переваги для криміналістів у разі зникнення чогось із місця обшуку.
Водночас чинне законодавство гарантує належний рівень захисту прав людини і громадянина.http://zib.com.ua/
Що потрібно знати особі, в якої проводять обшук, — адвокат

Сторона захисту може використовувати будь-які відеозаписувальні засоби для фіксації процедури обшуку.

Матеріали за темоюПраво на оскарження підозр пропонують скасувати — проект

в„–6 (1356), 10.02—16.02.2018Коли на огляд місця події дозвіл суду не потрібен

в„–6 (1356), 10.02—16.02.2018Нові зміни до КПК (порівняльна таблиця)

01.02.2018Припис про відеофіксацію обшуку може себе не виправдати

в„–4 (1354), 27.01—02.02.2018Спецконфіскація дає право державі зазіхати на будь-яке майно

в„–3 (1353), 20.01—26.01.2018Коли стратегія адвоката заводить суддю в глухий кут

в„–3 (1353), 20.01—26.01.20183 важливі моменти в забезпеченні допуску адвоката на обшук

23.01.2018Завідувач кафедри правосуддя КНУ Микола Погорецький: Реформуючи досудове розслідування, законодавець не врахував, що без покращення процедури розшуку реформи не дадуть користі

в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018Новий КПК ускладнив питання поєднання досудового розслідування і ОРД

12.01.2018Примусове годування малечі може розглядатися як домашнє насильство

в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018У Нацполіції не вистачає відеокамер для зйомок обшуків

29.12.2017ВСУ зробив висновок про рівність застосування «закону Савченко»

в„–49 (1347), 16.12—22.12.2017ВСУ: скасування рішень чи повторний розгляд справи не дасть сатисфакції

в„–49 (1347), 16.12—22.12.2017Утримання матері-інваліда може звільнити від тюрми

в„–50 (1348), 23.12—29.12.2017Юристи обговорять маніпуляції у кримінальному процесі

13.12.2017Відсьогодні обшуки мають фіксуватися на відео

07.12.2017Для необережних злочинців повернуть закон Савченко

в„–46 (1344), 02.12—08.12.2017Тривалість судового провадження компенсується справедливістю рішення

в„–46 (1344), 02.12—08.12.2017На заваді екстрадиції стають умови тримання в місцях позбавлення волі

в„–44 (1342), 18.11—24.11.2017Притягнення до відповідальності ускладнюється через недопрацювання органів досудового розслідування

в„–44 (1342), 18.11—24.11.2017


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/131839.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/131839.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031