Авторизація

» » » ВСУ звернув увагу на надмірний формалізм у процесі

ВСУ звернув увагу на надмірний формалізм у процесі

Повертаючи скаргу без розгляду, ВГСУ безпідставно не дав оцінки супровідному листу, в якому містилося клопотання про подовження відповідного строку. Такий висновок зробив ВСУ в постанові №13/357, текст якої друкує «Закон і Бізнес».
Верховний Суд України
Іменем України
Постанова
11 вересня 2017 року
м.Київ
№13/357
Верховний Суд України у складі:
головуючого — ЄМЦЯ А.А.,
суддів: БЕРДНІК І.С., ВОЛКОВА О.Ф., ВУС С.М., ГРИЦІВА М.І., ГУМЕНЮКА В.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., КОВТЮК Є.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КРИВЕНДИ О.В., ЛЯЩЕНКО Н.П., ОХРІМЧУК Л.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., РОМАНЮКА Я.М., СІМОНЕНКО В.М. ТА ШКОЛЯРОВА В.Ф.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні всіх судових палат Верховного Суду України заяву ТОВ «Фріда» про перегляд ВСУ судових рішень у справі №13/357 за позовом ТОВ «Фріда» до товариства з обмеженою відповідальністю «Севастополь» про стягнення 34823,65 грн. та за зустрічним позовом про визнання договору недійсним,
ВСТАНОВИВ:
У квітні 2006 року ТОВ «Фріда» подало до Господарського суду м.Києва позов до ТОВ «Севастополь» про стягнення 34823,65 грн. заборгованості за надані послуги відповідно до укладеного між сторонами договору від 12.04.2005.
У вересні 2006 року ТОВ «Севастополь» подало до Господарського суду м.Києва зустрічний позов про визнання недійсним договору.
Рішенням Господарського суду м.Києва від 14.09.2006 у задоволенні позову відмовлено. Зустрічний позов задоволено частково. Визнано недійсним п.1.2 додаткової угоди до договору в частині встановлення ціни.
Ухвалою Вищого господарського суду від 9.11.2006 касаційну скаргу ТОВ «Фріда» на рішення Господарського суду м.Києва від 14.09.2006 повернуто без розгляду на підставі п.4 ч.1 ст.1113 ГПК у зв’язку з недоплатою державного мита.
Ухвалою ВГС від 19.12.2006 касаційну скаргу ТОВ «Фріда» на рішення Господарського суду м.Києва від 14.09.2006 повернуто відповідно до п.5 ч.1 ст.111-3 ГПК, оскільки касаційну скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку.
Ухвалою ВСУ від 22.02.2007 відмовлено в порушенні касаційного провадження щодо перегляду ухвали ВГС від 19.12.2006 у справі №13/357.
8.06.2007 ТОВ «Фріда» подало заяву до Європейського суду з прав людини на підставі ст.34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої законом від 17.07.97 №475/97-ВР.
Рішенням ЄСПЛ від 8.12.2016 у справі «ТОВ «Фріда» проти України» (заява №24003/07) встановлено порушення п.1 ст.6 конвенції щодо права підприємства-заявника на доступ до суду з огляду на те, що ВГС при розгляді повторної касаційної скарги ТОВ «Фріда» повернув її без розгляду у зв’язку з пропуском строку встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку, і безпідставно не дав оцінки супровідному листу підприємства-заявника, в якому містилося клопотання про продовження відповідного строку і розгляд по суті касаційної скарги.
Рішення ЄСПЛ від 8.12.2016 набуло статусу остаточного 8.03.2017.
ТОВ «Фріда» в порядку ст.11119 Господарського процесуального кодексу подало заяву про перегляд ВСУ судових рішень у справі №13/357 з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом.
У заяві про перегляд судових рішень у справі №13/357 ТОВ «Фріда» порушує питання про скасування ухвали ВСУ від 22.02.2007 та ухвали ВГС від 19.12.2006 і передання справи на розгляд до суду касаційної інстанції.
Заслухавши доповідь судді-доповідача та перевіривши наведені заявником доводи, ВСУ дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.1, п.1 ст.6 конвенції, ст.1 Першого протоколу до конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Згідно зі ст.46 конвенції держави, які ратифікували цей документ, узяли на себе зобов’язання виконувати остаточні рішення ЄСПЛ у будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
Порядок виконання рішення ЄСПЛ, яке набуло статусу остаточного, визначається законами «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до ст.1 закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» виконання рішення ЄСПЛ передбачає:
а) виплату стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру;
б) вжиття заходів загального характеру.
Згідно зі ст.10 закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» з метою забезпечення відновлення порушених прав стягувача, крім виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального характеру:
а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який стягувач мав до порушення конвенції (restitutio inintegrum);
б) інші заходи, передбачені у рішенні ЄСПЛ.
Відновлення попереднього юридичного стану стягувача здійснюється, зокрема, шляхом:
а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі;
б) повторного розгляду справи адміністративним органом.
Згідно зі ст.11114 ГПК ВСУ переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим кодексом.
Пунктом 4 ч.1 ст.11116 ГПК встановлено, що заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
Як визначено п.2 ч.3 ст.11125 ГПК за наявності підстави, передбаченої п.4 ч.1 ст.11116 ГПК, суд має право скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
У справі, що розглядається, рішенням ЄСПЛ установлено порушення національним судом п.1 ст.6 конвенції щодо права підприємства-заявника на доступ до суду, оскільки ВГС при розгляді повторної касаційної скарги ТОВ «Фріда» виявив надмірний формалізм, повертаючи скаргу без розгляду у зв’язку з пропуском строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку і безпідставно не дав оцінки супровідному листу підприємства-заявника, в якому містилося клопотання про продовження відповідного строку і розгляд по суті касаційної скарги.
Це порушення процесуального закону не було виправлено ВСУ при розгляді касаційної скарги ТОВ «Фріда» на ухвалу ВГС від 19.12.2006.
Ураховуючи викладене, ухвала ВСУ від 22.02.2007 та ухвала ВГС від 19.12.2006 підлягають скасуванню з переданням справи до суду касаційної інстанції для вирішення питання про прийняття до провадження касаційної скарги ТОВ «Фріда» на рішення Господарського суду м.Києва від 14.09.2006.
Керуючись п.6 роз.ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VII, стст.11114, 11123, 11125 ГПК, ВСУ
ПОСТАНОВИВ:
Заяву ТОВ «Фріда» задовольнити.
Ухвалу ВСУ від 22.02.2007 та ухвалу ВГС від 19.12.2006 скасувати, а справу передати до суду касаційної інстанції для вирішення питання про прийняття до провадження касаційної скарги ТОВ «Фріда» на рішення Господарського суду м.Києва від 14.09.2006.
Постанова є остаточною й може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої п.4 ч.1 ст.11116 ГПК.http://zib.com.ua/
ВСУ звернув увагу на надмірний формалізм у процесі

Матеріали за темоюРозгляд у КС питання щодо практики ЄСПЛ може завершитися несподіваними висновками

в„–41 (1339), 28.10—03.11.2017Омбудсмен попросив КСУ вказати судам на джерела права

в„–40 (1338), 21.10—27.10.2017Що такого є в медіації, чого немає в звичайних перемовинах

в„–36 (1334), 23.09—29.09.2017Чи приживеться в Україні медіація як альтернатива судочинству?

в„–36 (1334), 23.09—29.09.2017Чому ВР не квапиться з прийняттям нових кодексів

в„–36 (1334), 23.09—29.09.2017РСУ пояснила зміст конфлікту інтересів у суддів (текст рішення)

в„–35 (1333), 16.09—22.09.2017Про рух справ у ВАСУ можна дізнатися через Viber

01.09.2017Коли після рішення ЄСПЛ переглядати національне рішення не треба, - позиція ВСУ

в„–32-33 (1330-1331), 14.08—31.08.2017Заочні рішення прискорюють процес, але обмежують права сторін

в„–31 (1329), 07.08—13.08.2017Як засвідчити кібератаку форс-мажорною обставиною роз`яснили у ТПП

03.07.2017Якщо учасники процесу зловживають процесуальними правами, суд не повинен залишатись осторонь

в„–23 (1321), 10.06—16.06.2017У ВР запропонували формалізувати прецедент

в„–21 (1319), 27.05—02.06.2017ВСУ вказав на особливість стягнення судового збору

в„–20 (1318), 20.05—26.05.2017Суди не відповідатимуть на листи з заборонених російських доменів?

23.05.2017Як не потрапити в халепу через незнання нормативно-правових актів, що регламентують діяльність суду та його апарату

в„–13 (1311), 01.04—07.04.2017У справах проти рішень суддів відповідачем є держава, — ВСУ

в„–11 (1309), 18.03—24.03.2017Деякі помилки, що допускаються при поверненні чи наданні відстрочки для сплати судового збору

в„–10 (1308), 11.03—17.03.2017Які помилки в обчисленні судового збору призведуть до повернення заяви

в„–9 (1307), 04.03—10.03.2017Несвоєчасне отримання копії рішення може поновити строки його касаційного оскарження, — ВСУ

в„–9 (1307), 04.03—10.03.2017Посилання ВСУ на рішення ЄСПЛ, які офіційно не перекладені та не оприлюднені, є порушенням Конституції та прав громадян

в„–7 (1305), 18.02—24.02.2017


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/130591.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/130591.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031