Авторизація

» » » Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 24.07.2015 № 281

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 24.07.2015 № 281

Відстеження результативності регуляторних актів 1. Вид та назва регуляторного акта Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.07.2015 № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2015 за № 1037/27482 (далі – Наказ). 2. Назва виконавця заходів з відстеженняМіністерство інфраструктури України. 3. Цілі прийняття акта Основними цілями видання Наказу є вдосконалення нормативно-правового акта Міністерства інфраструктури України задля реалізації конкурентної тарифної політики морських портів. 4. Строк виконання заходів з відстеження Строк виконання заходів з відстеження − з 30.06.2020 по 30.07.2020. 5. Тип відстеження Періодичне відстеження. 6. Методи одержання результатів відстеження Відстеження результативності наказу здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних підприємств галузі. 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання данихРезультативність Наказу відстежувалася шляхом дослідження інформації щодо обсягу коштів, отриманих від портових зборів за звітний період, та основних показників діяльності підприємств галузі. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта Регуляторний акт чинний з 04.09.2015 до цього часу.Основними показниками економічної ефективності застосування наказу є кошти, нараховані від портових зборів, обсяги переробки вантажів та кількість суднозаходжень.Відповідно до звіту про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»), сума нарахованих портових зборів у 2019 році становила 4 667,7 млн грн, що на 9,8 % більше від суми, нарахованої за відповідний період 2018 року та на 9,6 % менше від суми, нарахованої за відповідний період
2017 року.Сума коштів, отриманих від корабельного збору у 2019 році становила 2 394,6 млн грн, що на 11,2 % більше від суми, отриманої за відповідний період 2018 року та на 8, 9 % менше ніж за 2017 рік.Сума коштів, отриманих від причального збору у 2019 році, становила 192,6 млн грн, та в порівнянні із сумою отриманою за відповідний період 2018 року суттєвого відхилення не спостерігається та на 17,6 % менша ніж за 2017 рік.Сума коштів, отриманих від якірного збору у 2019 році становила 16,2 млн грн, що на 50,5 % більше від суми, отриманої за відповідний період 2018 року та на 49,9 % більша ніж за 2017 рік.Сума коштів, отриманих від канального збору у 2019 році становила 1 887,9 млн грн, що на 8,6 % більше від суми, отриманої за відповідний період 2018 року та на 9,8 % менша ніж за 2017 рік.Сума коштів, отриманих від санітарного збору у 2019 році становила 176,2 млн грн, що на 12,3 % більше від суми, отриманої за відповідний період 2018 року та на 8,9 % менша ніж за 2017 рік.Показники нарахування портових зборів протягом 2017-2019 років змінювались як за рахунок зміни курсу валют, так і за рахунок зміни розмірів ставок портових зборів. Слід врахувати, що розміри ставок портових зборів в іноземній валюті, які ДП «АМПУ» справляє відповідно до Закону України «Про морські порти України» та Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2013 за № 930/23462 (далі – Порядок справляння), на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників та морських портів» від 06.12.2017 № 990 були знижені на 20 % починаючи з 1 січня 2018 року (наказ Міністерства інфраструктури України від 27.12.2017 № 474 «Про зниження ставок портових зборів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2018 за № 46/31498 (далі – Наказ від 27.12.2017 № 474).У 2019 році кількість суднозаходжень становила 11 850 суден, що на 1,6 % більше від кількості суднозаходжень за відповідний період 2018 року та на 1,4 % менше від кількості суднозаходжень у 2017 році.Для круїзних пасажирських суден закордонного плавання відповідно до абзацу восьмого пункту 1.9 Порядку справляння встановлено знижку в розмірі 50 відсотків до ставок портових зборів (крім адміністративного) у морських портах України, розташованих в усті та на р. Дунай.За інформацією ДП «АМПУ» кількість круїзних пасажирських суден закордонного плавання у морських портах України, розташованих в усті та на р. Дунай, яким у 2019 році надано знижку згідно з абзацом восьмим пункту 1.9 Порядку справляння становила 40 суден, що не відрізняється від кількості суден, яким надано таку знижку у 2018 році, та на 13 % менше ніж у 2017 році.Для виконання операцій з навантаження рідкими хімічними вантажами у морському порту «Південний» відповідно до абзацу другого пункту 1.9 Порядку справляння застосовується знижка у розмірі 30 відсотків.За інформацією ДП «АМПУ» у 2019 році суднозаходи із застосуванням такої знижки не здійснювались, у 2018 році кількість суден до яких застосовується така знижка становила 2 судна, що на 71,4 % менше ніж у 2017 році.Відповідно до пункту 1.10 Порядку справляння для суден, що заходять у морські порти України (крім розташованих на р. Дунай) для виконання операцій з навантаження та (або) розвантаження транзитних вантажів, при справлянні портових зборів на умовах, визначених цим пунктом, застосовується знижка у розмірі 50 % від ставок усіх видів портових зборів, крім адміністративного.Враховуючи положення пункту 1.11 Порядку справляння за інформацією, наданою ДП «АМПУ» для суден, що виконують операції з навантаження рідкими хімічними вантажами в морському порту «Південний» здебільшого застосовується знижка у розмірі 50 відсотків до портових зборів відповідно пункту 1.10 Порядку справляння (транзитні вантажі). За 2019 рік кількість суден, яким надано знижку згідно з пунктом 1.10 Порядку справляння становить 110 суден, що на 30,9 % більше ніж за 2018 рік.Обсяги переробки вантажів у морських портах України у 2019 році становили 160 001,22 тис. тонн, що на 18,4 % більше обсягу переробки вантажів у 2018 році та на 20,7 % більше ніж у 2017 році, у тому числі у морському порту «Південний» - 53 862,51 тис. тонн, що на 26,1 % більше від обсягів перероблених вантажів за відповідний період 2018 року, та на 28,5 % більше ніж у 2017 році, з них у ДП «МТП «Южний» перероблено 15 159,48 тис. тонн вантажу, що на 23,2% більше від обсягу перероблених вантажів за відповідний період 2018 року та на 32,3 % більше ніж у 2017 році, ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс» та ТОВ «ТІС-Міндобрива» перероблено 31 028 тис. тонн вантажів, що на 23,9 % більше від обсягу переробленого вантажу за відповідний період 2018 року та на 24 % більше ніж у 2017 році, іншими стивідорними компаніями морського порту «Південний» перероблено 7 653,7 тис. тонн, що на 43,1 % більше від обсягів перероблених вантажів за відповідний періоді 2018 року та на 41,7 % більше ніж у 2017 році.Обсяг переробки хімічних вантажів у морському порту «Південний» у 2019 році становив 2 548,53 тис. тонн, що на 12,8 % більше від обсягу перероблених хімічних вантажів за відповідний період 2018 року та на 29,2 % більше ніж у 2017 році. Питома вага транзиту в складі хімічних вантажів становить 99,2 %, тобто обсяг переробки транзитних хімічних вантажів у 2019 році становив 2 529,98 тис. тонн. Проведений аналіз економічної ефективності змін, які були внесені до пунктів 2.8 – 2.10 розділу ІІ Порядку справляння свідчить про наступне:- відповідно до пункту 2.8 Порядку справляння Південною філією та філією «Ольвія» ДП «АМПУ» у 2019 році нараховано 568,3 млн грн корабельного збору, що на 4,3 % більше від суми, нарахованої за відповідний період 2018 року та на 8,8 % менше ніж за 2017 рік. Кількість суднозаходжень у 2019 році становила 756 суден, що на 3 % більше від кількості суднозаходжень за відповідний період 2018 року та на 7,7 % менше ніж у 2017 році;- відповідно до пункту 2.9 Порядку справляння Південною філією та філією «Ольвія» ДП «АМПУ» у 2019 році нараховано 180,3 млн грн корабельного збору, що на 8,6 % більше від суми, нарахованої за відповідний період 2018 року та на 21 % більше ніж за 2017 рік. Кількість суднозаходжень у 2019 році становила 447 суден, що на 18,6 % більше від кількості суднозаходжень за відповідний період 2018 року та на 35,5 % більше ніж у 2017 році;- відповідно до пункту 2.10 Порядку справляння Південною філією ДП «АМПУ» у 2019 році нараховано 179,5 млн грн корабельного збору, що на 181 % більше суми, нарахованої за відповідний період 2018 року та на 41,9 % більше ніж за 2017 рік. Кількість суднозаходжень становила 75 суден, що на 97,4 % більше від кількості суднозаходжень за відповідний період 2018 року та на 53,1 % більше ніж у 2017 році.За інформацією, наданою державною установою «Держгідрографія» сума отриманих за 2019 рік коштів від надання послуг з навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у вигляді маякового збору становить 470,1 млн грн, що на 11,1 % більше від суми, отриманої за відповідний період 2018 року та на 11,3 % більше від суми, отриманої за відповідний період 2017 року. У 2019 році суттєво збільшився загальний умовний об’єм суден від суднозаходів суден груп А і Б, що заходять в порти України (тобто бази нарахування маякового збору). Обсяг загального об’єму суднозаходів у 2019 році становив 430 760 820 м3, що на 17,3 % більше обсягу за відповідний період 2018 року та 17,7 % більший ніж у 2017 році.За інформацією ТОВ «ТІС – Контейнерний термінал» за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 підприємством нараховано 451,7 млн грн корабельного збору. За період 01.12.2015 по 31.12.2019 ТОВ «ТІС – Контейнерний термінал» в операційній акваторії причалів №№ 19-22 обслуговано 1453 судна, загальний обсяг вантажу, перевантаженого через причали №№ 19-22 становить 51 399,5 тис. тонн (ТОВ «ТІС – Контейнерний термінал» надано загальну суму портових зборів за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 та загальну кількість обслугованих суден і перевантаженого вантажу за період з 01.12.2015 по 31.12.2019 без можливості здійснення Міністерством інфраструктури України порівняльного аналізу).За інформацією ТОВ «ТІС-РУДА» сума портових зборів у 2019 році становила 50,8 млн грн, що на 7,9 % менше від суми за відповідний період
2018 року та на 27,7 % менше від суми за відповідний період 2017 року.Згідно з інформацією ТОВ «ТІС-РУДА» зменшення коштів нарахованих від портових зборів спричинене:1) зменшенням кількості суднозаходжень (у 2019 році кількість суднозаходжень становила 62 судна, що на 18,4 % менше ніж у 2018 році та на 25,3 % менша ніж у 2017 році);2) зменшенням обсягу переробки вантажів (у 2019 році обсяг переробки вантажів становив 5 570,1 тис. тонн, що на 5 % менше ніж обсяг перероблених вантажів за відповідний період 2018 року та на 0,6 % менше ніж у 2017 році);3) прийняттям Наказу від 27.12.2017 № 474.За інформацією, наданою ТОВ СП «НІБУЛОН» загальна сума коштів, отриманих від портових зборів за 2019 рік становить 50,8 млн грн, що на 16,2 % менше суми, отриманої за відповідний період 2018 року та на 26 % менша від суми, отриманої за 2017 рік. Обсяг перероблених вантажів ТОВ СП «НІБУЛОН» у 2019 році становить 5 285,3 тис. тонн, що на 10,7 % більше від обсягу перероблених вантажів у 2018 році та на 21 % більше ніж у 2017 році.Позитивне суттєве зростання вантажопотоку за інформацією ТОВ СП «НІБУЛОН» відбулося за рахунок синергетичного ефекту наступних факторів:- систематичне збільшення ТОВ СП «НІБУЛОН» потужностей одночасного зберігання сільськогосподарської продукції;- прийняття Наказу від 27.12.2017 № 474, яким застосовано коефіцієнт 0,8 до ставок усіх видів портових зборів, крім одиничних випадків;- внесення змін до Наказу (наказ Міністерства інфраструктури України від 24.07.2015 № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2015 за № 1037/27482) згідно яких, в тому числі судна, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним вантажем мають осадку не більш як 4,0 метри, здійснюють плавання під Державним Прапором України внутрішніми водними шляхами в межах території України та віднесені згідно з класифікаційним свідоцтвом, виданим класифікаційним товариством, до суден внутрішнього або змішаного плавання, звільняються від сплати канального збору.Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання або фізичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів морським та річковим транспортом, справляють портові збори у морських портах України. При цьому такі суб’єкти (за винятком зазначених вище) не надали інформацію про нараховані портові збори та обсяги переробки вантажів. 9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що впровадження нормативно-правового акта дало змогу вирішити питання щодо комплексного врегулювання відносин, пов’язаних із справлянням портових зборів у морських портах України, а отже, регуляторний акт досягає поставленої мети.Наступне періодичне відстеження Наказу буде здійснено у 2023 році.
ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031