Авторизація

» » » Богдан Біловар: «Сила - в правді. Ми миттєво реагуватимемо на будь-які порушення прав адвокатів»

Богдан Біловар: «Сила - в правді. Ми миттєво реагуватимемо на будь-які порушення прав адвокатів»

20 квітня 2020 року рішенням Ради адвокатів Закарпатської області було затверджено головою Комітету захисту прав адвокатів мукачівського адвоката Богдана Біловара, який, до речі, став наймолодшим головою Комітету такого рівня серед усіх областей України. Коментуючи таке призначення, голова Ради – Олексій Фазекош – зазначив, що молодь наразі є рушійною силою в багатьох державних та суспільних процесах, а тому і в адвокатурі слід активно залучати енергійних захисників до роботи, що у поєднанні з досвідом корифеїв адвокатури, надасть великий синергетичний поштовх на усіх ділянках роботи органів адвокатського самоврядування. Редакція вирішила поспілкуватись з Богданом Біловаром, аби дізнатись, які напрями зараз є актуальними в сфері захисту прав адвокатів.

Богдан Біловар: «Сила - в правді. Ми миттєво реагуватимемо на будь-які порушення прав адвокатів»- Наскільки актуальною для Закарпаття є проблематика порушення прав адвокатів?
- Суто в рамках діяльності місцевих адвокатів, то занадто резонансних справ, коли б слідчими ДБР чи ДФС, або детективами НАБУ проводились незаконні обшуки адвокатів, або відбувались якісь кричущі випадки пошкодження майна адвокатів, в регіоні останнім часом не відбувалось. Однак не слід забувати, що багато адвокатів Закарпатської області працюють і за межами регіону, а в цілому ситуація із захистом прав адвокатів по Україні далеко не така спокійна як на Закарпатті. Тому ми маємо не лише проводити профілактику порушень прав адвокатів, але й бути готовими до реагування на них у будь-який час та в будь-якому місці. Адже навряд чи найближчим часом по Україні адвокатів перестануть викликати на допит. Або перестануть намагатися допитати як свідка й вимагати розкрити адвокатську таємницю. Або перестануть намагатися оголосити адвокату підозру, продовжуючи практику ототожнення адвокатів з їхніми клієнтами. Проте вже ніхто й ніколи не спробує розмовляти з адвокатом з позиції сили. Бо адвокати Закарпатської області зможуть відповісти, як це вже було продемонстровано декілька разів, зокрема й у ситуацію з адвокатом Віталієм Шалапаюком. Тим більше, що життя не стоїть на місці. Ми вже бачимо, що новими законами можуть скасовувати адвокатську монополію, до кодексів можуть вноситися ще сотні поправок, але місія адвокатури – стояти на сторожі прав і свобод громадян — не зміниться. А щоб боронити права інших, треба самим бути сильними.

Сотні років тому Максиміліан Робесп'єр сказав так: «Право це (мати захисника) спирається на основні засади розуму людського, по суті, воно є невідчужуваним і природним правом. Відмовте мені, чи тому, кого я виберу як найдостойнішого, у захисті мого майна, моєї честі, життя й свободи, — і разом зруйнуєте ви священний закон природної справедливості, з усіма правилами громадського порядку». На жаль, суспільство не завжди дослухається до уроків історії, і час від часу кидає адвокатам нові й нові виклики. Сьогодні знову витримують випробування часом і новими політичними (чи популістськими?) доктринами найважливіші засади адвокатської професії — незалежність, автономність власної організації, захист професійної таємниці. А тому адвокати у всіх регіонах мають вміти швидко і оперативно захищатися.

- Наразі ви є наймолодшим головою Комітету захисту прав адвокатів серед інших рад адвокатів України. Це перевага чи недолік?
- Щодо молодості, то зазначу, що інтеграція молодих адвокатів (віком до 40 років) в активне адвокатське співтовариство не лише відкриває можливості для участі молодих адвокатів у роботі органів адвокатського самоврядування та їхнього кар’єрного зростання, але й налагодженню зв’язків між різними поколіннями адвокатів формального та неформального характеру. Що ж стосується роботи саме Комітету захисту прав адвокатів, то ми розуміємо, що головне в такій роботі швидкість реакції на порушення прав адвокатів, і в цьому випадку в якості первинної ланки реагування молодість є очевидною перевагою. Що ж стосується подальших кроків у випадках захисту порушених прав адвокатів, то тут обов’язково будуть залучатись усі адвокати, в тому числі і зі значним досвідом роботи в органах адвокатського самоврядування. Поспішних і необдуманих кроків у такій важливій сфері не буде. Тому особливих недоліків у такому призначенні я не бачу. Натомість залучення молоді до роботи в органах адвокатського самоврядування – це, однозначно, і підвищення професійного рівня молодих адвокатів регіону і формування необхідних адвокатові soft skills. Адже головні завдання, які стоять перед адвокатурою України – це формування і стабільне функціонування міцного і сучасного інституту адвокатури, який стане показником рівня додержання прав та свобод людини в українському суспільстві, побудова правової держави, дотримання норм верховенства права. Цієї мети можна досягти лише тоді, коли молоді адвокати будуть отримувати знання з питань адвокатської етики, різних галузей адвокатської діяльності, відчувати себе невід’ємною частиною нашої професійної організації, а найдосвідченіші адвокати будуть ділитися своїм досвідом і передавати свої вміння молоді.

- Що ви можете сказати про загальний стан дотримання прав адвокатів по країні?

- Хоча статус адвокатів і гарантії здійснення ними професійної діяльності нібито захищені Конституцією України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами, законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», все ж їм увесь час доводиться долати перешкоди під час здійснення свого прямого обов’язку — надання правової допомоги клієнтам. Два ключові моменти, які зумовлюють таку ситуацію, полягають в упередженості суддів і аж надто широких повноваженнях прокурора й представників сторони обвинувачення. Звідси — ті порушення, на які постійно нарікають адвокати: недопущення до клієнтів, нехтування правом на конфіденційне спілкування клієнта й захисника, ненадання чи невчасне надання адвокату доступу до матеріалів справи, проведення неправомірних обшуків в офісах адвокатів і вилучення документів, що становлять адвокатську таємницю, порушення статусу адвокатів у кримінальному провадженні, зловживання притягненням адвокатів до дисциплінарної відповідальності та порушенням кримінальних справ проти них, застосування «позасудових» заходів впливу на адвоката, зокрема залякування, погроз, словесних образ, знищення майна. Ми бачимо, що дуже часто правоохоронні органи проводять аналогію між адвокатом і його клієнтом. І це не пов’язано з тим, якою категорією справ займається адвокат — дрібними побутовими спорами чи справами з політичним забарвленням. Водночас, як я вже наголошував, адвокатура є потужним та дружнім об’єднанням однодумців-професіоналів, де відстоюються спільні інтереси шляхом дотримання та захисту інтересів кожного індивідуально. Ми розуміємо, що кожна особиста перемога є глобальним досягненням нашої спільноти. Саме тому представники Ради адвокатів Закарпатської області та представники Комітету захисту прав адвокатів регіону не залишатимуться осторонь у випадках грубого порушення професійних прав адвоката, а разом з іншими колегами сприятимуть досягненню справедливості та законності.

- Порушення прав адвокатів стосуються лише самих адвокатів, чи несуть загрозу і для правової царини України?
- Це питання нерозривно пов’язане з правами людини. Право на правничу допомогу передбачене відразу в кількох статтях Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, котра, як відомо, є частиною національного законодавства України. Це право випливає зі ст.6 конвенції, оскільки в усьому цивілізованому світі адвокатура є частиною системи правосуддя. Зокрема, в п.«с» ч.3 цієї статті йдеться про права обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Окрім цього, ст.13 встановлено право на ефективний засіб юридичного захисту. Не потрібно пояснювати, що такий засіб юридичного захисту не можливий без незалежної адвокатури. Також відповідно до практики Європейського суду з прав людини гарантії адвокатської діяльності нерозривно пов’язані з правом на повагу до приватного і сімейного життя, передбаченого ст.8 конвенції. ЄСПЛ опублікував аналітичний огляд практики «Привілеї юридичної професії», що містить низку рішень щодо прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності в розумінні конвенції. Це рішення, якими встановлено порушення конвенції при перехопленні повідомлень, прослуховуванні та таємному нагляді (перехопленні інформації, якою обмінюються адвокат і клієнт), моніторингу телефонних ліній юридичних компаній, таємному спостереженні за юристами та правозахисниками, а також визнано обмеження щодо розголошення таємної інформації захисниками і права на справедливий суд. Відтак можна зробити висновок, що порушення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності прямо чи опосередковано тягне за собою істотні порушення прав людини. У свою чергу, відповідно до практики ЄСПЛ основоположні свободи, які є підвалинами справедливості та миру в усьому світі, найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з другого — завдяки спільному розумінню і дотриманню прав людини, від яких вони залежать.

- І наостанок, які зміни необхідно провести в Україні, аби кількість порушень прав адвокатів суттєво зменшилась?
- Насамперед, слід законодавчо закріпити загальне право адвокатів на ідентифікований доступ до державних реєстрів, у тому числі до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до автоматизованої системи документообігу суду, усіх інших реєстрів крім реєстрів, що містять інформацію, яка є державною таємницею, розширення випадків отримання інформації з обмеженим доступом. Також слід розширити обсяг гарантій адвокатської діяльності, законодавчо передбачивши, що: 1) норми Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності мають пріоритет щодо процесуального закону; 2) затримання адвоката або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом не може бути здійснено без згоди відповідної Ради адвокатів регіону; 3) будь-які заходи забезпечення кримінального провадження, оперативно-розшукові заходи та слідчі (розшукові) дії, в тому числі негласні, відносно адвоката, застосування до нього запобіжного заходу, затримання або будь-яке обмеження свободи пересування адвоката під час досудового розслідування кримінального правопорушення повинно здійснюватися виключно у зв’язку із кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється адвокат на підставі ухвали слідчого судді відповідного апеляційного суду, постановленої за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників; 4) заборонити догляд та вилучення належних адвокату засобів зв’язку, комп’ютерної техніки та накопичувачів інформації, які можуть містити адвокатську таємницю, незалежно від наявності згоди клієнта; 5) визначити представника Ради адвокатів України та регіону учасником кримінального провадження з визначенням у КПК України його процесуального статусу, з правом не лише бути завчасно повідомленим про слідчу дію та бути присутнім при її проведенні, а й право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення певних процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Підсумовуючи, хотів би також підкреслити головні висновки нашої розмови:
1. Адвокати - це не поштарі і не прислужники у суддів чи прокурорів, це - представники високоповажного правозахисного інституту - адвокатури. І цей інститут є базовим для існування Правової держави в Україні і одним з основних бастіонів демократії. Суспільство має мати повагу до адвокатів. Адвокати мають сприяти тому, щоб права кожного були захищені, щоб держава жила за принципом сила закону, а не закон сили.
2. Українська адвокатура входить в такий етап розвитку, за якого адвокати повинні вміти захищати не тільки своїх клієнтів, але й самих себе. Адвокатська корпорація має оперативно реагувати на будь-які спроби порушення прав адвокатів всіма доступними законом засобами. Можна навести аналогію зі Стругацькими, які писали, що "добро повинно обов’язково бути з кулаками". Закон і Правда повинні вміти себе захищати. Скажу прямо і відверто, але в алегоричному сенсі: віднині, той хто порушуватиме права адвокатів, повинен знати - дістане по зубам.
3. Комітет Захисту прав адвокатів Закарпаття сформований виключно з молодих адвокатів, і в цьому сила адвокатури - миттєво реагувати на динаміку життя і виклики часу. Адже як казав герой культового фільму "В чому сила, брате? А сила - в правді!"

Розмову вів Іван Правдін

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031