Авторизація

» » » Оголошується відкритий відбір на посаду Голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Оголошується відкритий відбір на посаду Голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Новини Водний транспорт Кадри
Оголошується відкритий відбір на посаду Голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
Згідно статуту державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та рішення Наглядової ради від 17 січня 2020 року, оголошується відбір кандидатур на посаду голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України».Назва компанії: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ»)Адреса: 04070, Україна, м. Київ, пл. Контрактова, 10 АДП «АМПУ» — одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них.Місія ДП «АМПУ» — сприяння розвитку морськоі транспортноі інфраструктури Украіни та підвищення конкурентоспроможності морських портів Украіни в Чорноморсько-Азовському басеині шляхом забезпечення створення сприятливих умов для здіиснення господарськоі діяльності морських терміналів, а також підприємств, основна продукція та/або сировина яких є об’єктом експортно-імпортних операціи та обслуговується як вантаж у морських портах.Основні цілі діяльності ДП «АМПУ» поділяються на комерційні цілі та некомерційні цілі.До комерційних цілей діяльності підприємства належать:-
Надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки, забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин;-
Надання спеціалізованих послуг у морських портах.До некомерційних цілей діяльності ДП «АМПУ» належать:-
Утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, у тому числі, модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури;-
Організація та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морського порту;-
Організація та забезпечення безпеки мореплавства.Більше інформації щодо діяльності ДП «АМПУ»: http://www.uspa.gov.ua/pro-pidpriemstvo/firmova-grafika-ta-reklamni-materiali-prezentatsijiФінансова звітність ДП «АМПУ»: http://www.uspa.gov.ua/finansova-zvitnistНещодавно завершено розробку та незабаром буде затверджена нова Корпоративна стратегія ДП «АМПУ» до 2025 року. Для реалізації нової стратегії необхідні три основні ініціативи: (i) корпоратизація та залучення зовнішніх та внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій, (ii) впровадження моделі «Портлендлорд», (iii) розвиток ефективної співпраці з портовим співтовариством.Ключові цілі посади:-
Забезпечити корпоратизацію підприємства та перетворення в акціонерне товариство, що означає забезпечення інституційної реформи, що включає вдосконалення організації ДП «АМПУ», підвищення ефективності адміністративних процедур та створення сучасного та ефективного персоналу, включаючи сучасні управлінські інструменти;-
Поліпшення якості інфраструктури та послуг;-
Налагодити співпрацю зі всіма стейкхолдерами для досягнення стабільного розвитку портової системи;-
Забезпечити вихід держави із сегменту стивідорноі діяльності через механізм концесіі чи приватизаціі;-
Забезпечити адвокацію заміни діючих портових зборів та тарифів на такі, що розраховуються на основі «витрат+» чи ринковоі кон’юнктури, а також адвокацію впровадження довгострокової передбачуваної дивідендної політики;-
Забезпечити вдосконалення планування землекористування із встановленням офіціиних меж порту та посиленням контролю за відведенням портових земель;-
Забезпечити чітку та дієву анти-корупційну політику ДП «АМПУ». Ключові обов’язки:-
Комплексне стратегічне управління ДП «АМПУ» підприємством для досягнення цільових операційних та фінансових показників, визначених в затвердженій політиці власності компанії, та визначених Наглядовою Радою ДП «АМПУ»;-
Операціоналізація стратегії розвитку підприємства та її виконання;-
Впровадження елементів філософії “безперервних покращень” (“continious improvement”) та lean-технологій для підтримки інновації, раціоналізаторських ініціатив та підвищення якості сервісу;-
Реформування та якісна трансформація підприємства шляхом впровадження сучасних бізнес-процесів та інструментів управління ефективністю, які будуть відповідати кращим світовим стандартам;-
Забезпечення дієвого виконання заходів щодо попередження та протидії проявам корупції на підприємстві;-
Побудова сучасної системи контролінгу (систему управління витратами та їх планування) та системи управління ризиками;-
Забезпечення рівних, прозорих та конкурентних умов ведення господарської діяльності в портах для всіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності;-
Розробка та реалізація заходів щодо збільшення товаропотоку, в тому числі – шляхом розкриття транзитного потенціалу України;-
Здійснення підготовчих заходів в рамках запланованої корпоратизації підприємства;-
Підвищення ефективності та прозорості комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства;-
Забезпечення операційної та фінансової стабільності підприємства;-
Поліпшення та зміцнення позитивної ділової репутації та іміджу підприємства на ринку;-
Представлення та встановлення конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: інвесторами, клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, місцевою владою, галузевими асоціаціями та іншими організаціями;-
Формування ефективної команди, створення умов для зростання продуктивності праці на засадах прозорої мотивації, чітких цілей та дисципліни;-
Покращення професійної підготовки персоналу, культури управління та рівня лідерства, забезпечення соціальної мобільності та кадрового резерву. Компетенції:-
Стратегічне бачення;-
Організаційне лідерство;-
Управління змінами;-
Дипломатична мудрість. Кандидат на посаду Голови ДП «Адміністрація морських портів України» має відповідати таким вимогам:-
Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Наявність другої вищої освіти з управління та бізнес-адміністрування буде перевагою;-
Значний досвід (не менше 5 років) управління великими українськими та міжнародними компаніями з позитивною репутацією на керівних посадах (С-рівень) та успішний досвід управління змінами та реструктуризації бізнесу;-
Досвід роботи на вищих керівних посадах у міжнародних компаніях, які надають послуги з аудиту та управлінського консалтингу, а також досвід розробки та реалізації бізнес-стратегії, трансформації бізнесу та підвищення ефективності роботи, буде перевагою;-
Досвід роботи в морській галузі буде перевагою;-
Досвід успішної реалізації бізнес-стратегії, управління проектами організаційних змін (трансформація бізнес-моделей, реструктуризація бізнесу, злиття та поглинання) та досвід антикризового управління;-
Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами виконавчої, законодавчої влади тощо;-
Знання і розуміння правових аспектів (контракти, погодження), процедур прийняття урядових рішень та законотворчого процесу буде перевагою;-
Досвід впровадження інформаційних продуктів, що підвищують прозорість та ефективність управління підприємством;-
Бездоганна ділова репутація;-
Навички критичного мислення та орієнтованість на вирішення проблем. Вміння визначити та оцінювати можливі рішення, щоб вибрати найбільш дієздатне для конкретної ситуації;-
Високий рівень внутрішньої енергії та високу працездатність, бути орієнтованим на результат;-
Висока професійна етика та нульова толерантність до корупції;-
Інноваційний підхід;-
Вільне володіння англійською мовою;-
Вільне володіння українською та/або російською мовами буде перевагою. Для участі у відкритому відборі Претендент надсилає наступні документи англійською або українською мовою Компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ «Телент Едвайзорс») на електронну адресу julia.diakivnych@odgersberndtson.com до 18:00 за київським часом 7 лютого 2020 року (телефон для уточнення інформації +380 44 353 38 57):-
Заяву на участь у відкритому відборі на посаду Голови ДП «АМПУ»;Заява має бути адресована на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ДП «АМПУ» Хуртієнне Вольфганг (HurtienneWolfgang) та містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі наявності, шаблон додається);-
Належним чином завірену* копію документа, що посвідчує особу;Належним чином завіреною копією вважається така, що на кожній сторінці містить слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою з синіми чорнилами;-
Резюме (у довільній формі);-
Мотиваційний лист;-
Згоду на обробку персональних даних (шаблон додається);-
Декларацію про відсутність конфлікту інтересів з ДП «АМПУ» (шаблон додається)-
За бажанням – перелік рекомендацій (з контактними даними осіб, здатних підтвердити ефективність кандидата);Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості. Претендент несе особисту відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.Етапи відкритого відбору:І етап. Подача документів претендентами на участь у відкритому відборі на електронну пошту julia.diakivnych@odgersberndtson.com (до 18:00 за київським часом 7 лютого 2020 року).ІІ етап. Оцінка та аналіз заяв та документів кожного претендента, що подали свою кандидатуру на конкурс. Визначення переліку Кандидатів, які запрошуються на інтерв’ю.ІІІ етап. Інтерв’ю Кандидатів з представниками Odgers Berndtson. Вибір Кандидатів, які допускаються до наступного етапу відкритого відбору.ІV етап. Інтерв’ю Кандидатів з Наглядовою Радою ДП «АМПУ».Для участі у даному етапі, Кандидати додатково подають:-
Належним чином завірену копію трудової книжки особи (за наявності трудової книжки) або іншого документа, що засвідчує досвід роботи (за відсутності трудової книжки, особа може подати копії рекомендаційних листів з місця роботи із зазначенням термінів роботи або звіт про зібрані рекомендації);-
Належним чином завірену копію документа(ів) про вищу освіту;-
Належним чином завірені копії документів про отримання додаткової освіти, знань, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків;-
Копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність судимості;-
Копію рекомендацій та інші документи на його/її розсуд;-
Своє бачення – презентацію «Сто днів роботи на посаді Голови ДП «АМПУ».Претендент несе особисту відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.V етап. Визначення переможця відкритого відбору.
ВСІ Новини

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31